เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำความสะอาด
 
เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำความสะอาดบ้านมีหลายชนิด เราต้องเลือกให้เหมาะสมกับงานที่ใช้
 
 1. เครื่องดูดฝุ่น

มีหลายรูปแบบให้พิจารณาเลือกใช้ตามความเหมาะสม ดังนี้

1. ใช้ดูดฝุ่นบนพื้น พรม พื้นไม้ พื้นผิวเรียบแขงที่ไม่เปียกน้ำ และมุ้งลวด บางชนิดสามารถใช้ซักพรมได้ เป็นต้น
2. สะดวกและปลอดภัยต่อการใช้งาน
3. มีการรับรองคุณภาพของเครื่อง
4. มีความแข็งแรงทนทาน
5. มีขายทั่วไป สามารถซ่อมแซมได้เมื่อเกิดการชำรุดและหาซื้ออะไหล่ได้ง่าย ราคาไม่แพง

ในการเลือกซื้อเครื่องดูดฝุ่นนั้นควรพิจารณาประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ เช่น พลังในการดูดฝุ่น, ระะบบการกรองฝุ่น, ความจุถุงเก็บฝุ่น เป็นต้น ส่วนลักษณะการใช้งานสามารถดูได้จากคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ เช่น ดูดฝุ่น ดูดเศษผงที่พื้น ดูดฝุ่นบนมุ้งลวด ดูดฝุ่นพรมปูพื้น และฝุ่นในรถยนต์ เป็นต้น ควรทำความสะอาดก่อนการจัดเก็บควรเช็ดฝุ่นและม้วนสายไฟ
 
 2. ไม้กวาด
 
เป็นเครื่องมือสำหรับทำความสะอาดพื้นต่าง ๆ มีหลายชนิดควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของงานดังนี้
 
ไม้กวาดดอกหญ้า
ด้ามจับทำด้วยไม้กลม เช่น ไม้ไผ่ ปลายทำด้วยดอกหญ้ามัดติดกับด้าม ควรเลือกด้ามจัดที่ไมี่มีมอดกัดกินด้าม จับถนัดมือปลายดอกหญ้าหนา ใช้กวาดพื้นเรียบแห้ง เช่น พื้นไม้ พื้นซีเมนต์ขัดมัน พื้นหินอ่อน เป็นต้น เก็บรักษาโดยเอาเชือกร้อยที่ปลายไม่กวาดแขวนให้ปลายดอกหญ้าสูงกว่าพื้นเล็กน้อย หรือเอาด้ามลงตั้งกับพื้นพิงกำแพงให้ปลายดอกไม้กวาดตั้งขึ้น จะทำให้ปลายไม้กวาดไม่หักงอ ใช้งานได้นาน
ไม้กวาดดอกหญ้าเทียม
ใช้เส้นทองเหลืองทำเทียมดอกหญ้า จึงสามารถใช้กวาดพื้นเปียกชื้นได้ และสามารถล้างทำความสะอาดขี้ฝุ่นตามเส้นทองเหลทองได้ เก็บรักษาแบบเดียวกับไม้กวาดดอกหญ้า มาพร้อมที่ตักมีจำหน่ายที่โฮมโปร
ไม้กวาดทางมะพร้าว
ทำด้วยทางมะพร้าว มี 2 ชนิด คือ ชนิดมีปลอกสวมและชนิดมีด้ามจับ ซึ่งทำด้วยไม้ไผ่กลม เลือกชนิดที่มีด้ามตรง จับเหมาะมือ ด้ามไม่มีมอดกัด ทางมะพร้าวไม่บางเกินไป ส่วนชนิดที่มีปลอกสวมควรเลือกมีปลอกสวมแน่นหนา ใช้กวาดได้ทั้งพื้นผิวหยาบและผิวเรียบ กวาดได้ทั้งพื้นแห้งและเปียกน้ำหรือพื้นที่มีน้ำขัง ใช้กวาดน้ำเมื่อล้างพื้นประเภทต่างๆ เช่น พื้นซีเมนต์ พื้นกระเบื้อง เป็นต้น เก็บในที่ร่มและแห้ง ไม่ตากแดดตากฝน โดยการแขวนหรือวางตั้งกับพื้นโดยเอาด้ามลง
ไม้กวาดเสี้ยนตาล
ปลายสำหรับกวาดทำด้วยเสี้ยนตาล ด้ามทำด้วยไม้ไผ่กลมเล็ก ด้ามยาวประมาณ 3 เมตร ควรเลือกที่มีด้ามตรง เสี้ยนตาลมัดติดกับด้ามแน่นหนา ใช้ทำความสะอาดที่สูง เช่น กวาดเพดาน ปัดหยากไย่ เป็นต้น ควรเก็บในที่ร่มและแห้ง ไม่ตากแดดตากฝน วางตั้งกับพื้นหรือพิงไว้เอาด้ามลง
ไม้กวาดไม้ไผ่
ทำจากไม้ไผ่ทั้งด้ามจับและปลายไม้กวาด มีลักษณะเป็นซี่หลายซี่ มัดด้วยเชือกหรือหวายแผ่เป็นแผง ควรเลือกที่มีด้ามตรง ไม่เล็กหรือใหญ่เกินไป ไม่มีมอดกัด รอยมัดแน่นหนา ใช้กวาดใบไม้ในสนามหญ้า กวาดเศษกระดาษบนพื้น ควรเก็บในที่ร่มและแห้ง ไม่ควรตากแดดตากฝน จัดเก็บโดยการเขวนหรือวางราบกับพื้น หรือวางพิงเอาด้ามลง
ไม้ปัดฝุ่นขนไก่
เป็นพู่ทำด้วยขนไก่ ยาวประมาณ 25 – 50 เซนติเมตร ด้ามจับมีทั้งที่เป็นหวายและพลาสติก ถ้าด้ามจับทำด้วยหวาย ปลายด้ามจะโค้งงอ ถ้าด้ามจับเป็นพลาสสติกจะมีรูไว้แขวน ควรเลือกที่ขนติดแน่นกับด้ามและหนาพอสมควร ใช้ปัดฝุ่นในที่ต่างๆเช่น บนโต๊ะ เก้าอี้ ขอบหน้าต่าง เป็นต้น เก็บในที่แห้ง โดยวิธีแขวนและเคาะฝุ่นก่อนจัดเก็บ
ไม้กวาดไนลอน
เป็นไม้กวาดสมัยใหม่ ด้ามทำด้วยพลาสติก ส่วนปลายที่ใช้กวาด ทำด้วยเส้นใยไนลอน มีหลายชนิด มีทั้งที่ใช้กวาดพื้นเรียบเช่นเกี่ยวกันกับไม้กวาดดอกหญ้า ชนิดกวาดพื้นหยาบ เช่นเดียวกันกับไม้กวาดทางมะพร้าว และบางชนิดจะมีพู่ใช้ปัดฝุ่นเช่นเดียวกันกับไม้ปัดฝุ่นขนไก่ ควรเลือกที่ด้ามจับเหมาะมือ ใช้ส่วนปลายสำหรับกวาดยึดติดกับด้ามแน่นหนา จัดเก็บโดยวิธีแขวน หรือตั้งด้ามพิงให้ปลายไม้กว่าขึ้นจะได้ไม่เสียรูปทรง
 
 3. แปรงขัด

เป็นเครื่องมือทำความสะอาดใช้สำหรับขัดสิ่งสาปรก เพื่อทำความสะอาดบ้านและสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ควรพิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสม ดังนี้

แปรงลวด : ลักษณะขนแปรงสั้นประมาณ 2 เซนติเมตร ทำด้วยเส้นลวด ผนึกติดแน่นบนแผงไม้ ควรเลือกแบบลบเหลี่ยมที่มุม ด้านบนมีสายพาดขวาง เพื่อสอดมือได้กระชับเมื่อต้องการขัด พื้นไม้ พื้นซีเมนต์ พื้นหินขัดที่สกปรกมาก โดยใช้น้ำราดพื้นให้เปียกชื้นก่อนทำการขัด ก่อนการจัดเก็บเพื่อป้องกันสนิม จะต้องผึ่งตากให้ขนแปรงแห้ง

แปรงพลาสติก: ทำด้วยพลาสติก มีทั้งชนิดที่มีด้ามจับและไม่มีด้ามจับทั้ง 2 ชนิด ใช้ประโยชน์ต่างกัน ควรเลือกที่มีขนแปรงเรียบและแน่นหนา จับกระชับมือ ชนิดที่มีด้ามใช้ขัดโถส้วมหรือบริเวณอื่นๆ ที่มีต้องการให้รอยเปื้อนสัมผัสมือ ส่วนชนิดไม่มีด้ามใช้ทำความสะอาดเสื้อผ้า หรือพื้นที่ที่ไม่กว้างมาก ก่อนการจัดเก็บควรผึ่งให้แห้ง

แปรงขนหรือแปรงไนลอน : ลักษณะขนแปรงสั้นประมาณ 1.5 เซนติเมตร ทำด้วยขน หรือเส้นใยไนลอน ผนึกติดแน่นบนแผงไม้ ควรเลือกที่ขนแปรงแน่นหนา จับกระชับมือ ใช้ปัดฝุ่นละอองบนกระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า หรือใช้ขัดกระเป๋า รองเท้าและอื่น ๆ จัดเก็บในที่แห้ง
 
 4. ฝอยขัด แผ่นขัดล้าง

ลักษณะแผ่นขัดล้างส่วนใหญ่ เป็นแผ่นสี่เหลี่ยม ทำด้วยไฟเบอร์หรือฟองน้ำ ขนาดจับเหมาะมือ มีให้เลือกหลายหลาย จำแนกตามประเภทการใช้งาน เช่น สำหรับล้างแก้ว ล้างสิ่งสกปรกที่ล้างออกยาก เป็นต้น ส่วนฝอยขัดมีลักษณะเป็นเส้นฝอยจับกันเป็นก้อน สำหรับงานที่ล้างออกยาก ควรเลือกชนิดที่มีความทนทาน บางประเภทจะมีด้ามจัดเพื่อให้จับถนัดมือ และลดการเลียดสีกับมือซึ่งอาจทำให้เกิดแผลได้ ใช้กำจัดสิ่งสกปรกออกจากภาชนะเฉพาะที่ เช่น ก้นกระทะ ก้นหม้อที่มีคราบดำ หรือสำหรับล้างภาชนะ เป็นต้น หากจะใช้ล้างภาชนะที่ต้องการรักษาความเงางาม หรือลวดลายบนพื้นผิว ควรใช้เฉพาะแผ่นขัดล้างฟองน้ำเท่านั้น
 
 5. ไม้ถูพื้น

ใช้ทำความสะอาดพื้น จากการทดลองใช้ของผู้เขียน ยืนยันว่าไม้ถูพื้นแบบใช้เท้าปั่นน้ำนี้สะดวก ประหยัดเวลา และสะอาดที่สุด มือผู้ใช้จะไม่ต้องสัมผัสกับผ้าและน้ำถูพื้นเลย มาพ้อมไม้ถูพื้นและถึงปั่นหมาด เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด มีจำหน่ายที่โฮมโปร
 
 6. ถัง / กะละมัง

มีหลายขนาดให้เลือกใช้ ทั้งโลหะ และพลาสติก ควรเลือกที่มีความหนา ถ้าเป็นประเภทมีหู ควรเลือกที่มีหูแน่นหนา ไม่แตกหักง่าย ใช้ใส่น้ำเพื่อซักล้างและทำความสะอาดสิ่งของต่าง ๆ ควรล้างให้สะอาด และผึ่งให้แห้ง
 
 7. สารทำความสะอาด

สารทำความสะอาดทีมีขายอยู่ทั่วไปมีหลายชนิด หลายยี่ห้อ แต่ละชนิดมีลักษณะและคุณสมบัติในการใช้งานต่างกัน ดังนั้น ก่อนการเลือกใช้ควรศึกษารายละอียดของฉลากให้เข้าใจและเลือกใช้ให้เหมาะสม ดังนี้

ผงซักฟอก
มีทั้งชนิดเป็นผงและชนิดของเหลว ศึกษาฉลากก่อนการเลือกซื้อ เลือกตามความเหมาะสม ใช้งานตามลักษณะที่ระบุในฉลาก เช่น ใช้ทำความสะอาดเสื้อผ้า ใช้สำหรับซักมือ หรือซักเครื่องแบบฝาบนหรือฝาหน้า เป็นต้น ควรจัดเก็บในที่แห้ง ปิดฝาให้สนิท และพ้นจากมือเด็ก

น้ำยาล้างจาน
มีทั้งชนิดที่เป็นของเหลวและเป็นครีม ศึกษาฉลากก่อนการเลือกซื้อ ใช้ล้างจานหรือภาชนะอื่น ๆ ควรปิดฝาให้สนิท และพ้นจากมือเด็ก

น้ำยาขัดและผงขัด
ทั้งชนิดที่เป็นของเหลวและเป็นผง ควรศึกษาฉลากก่อนการเลือกซื้อ ใช้ทำความสะอาดพื้น ขัดภาชนะตามที่ระบุไว้ในฉลาก ปิดฝาให้สนิท และพ้นจากมือเด็ก