HomePro

HomePro

shop_homepro
Banner
Home / News & Activities / News / โฮมโปร..ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
โฮมโปร..ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
คุณอรพิน ศิริจิตเกษม ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด  บริษัท โฮม โปรดักส์        เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 300,000 บาท ให้แก่โครงการครอบครัวข่าว ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพื่อนำไปซื้อสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นต้องใช้ในแต่ละวัน เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัย จ.นครราชสีมา จ. ลพบุรี                        จ.พระนครศรีอยุธยา และจ.ชัยภูมิ โดยมี คุณสรยุทธ สุทัศนะจินดา เป็นผู้รับมอบ ณ ช่อง 3 อาคามาลีนนท์  เมื่อเร็ว ๆ นี้
Last Updated on Monday, 22 November 2010 17:28
Banner
Banner