HomePro

HomePro

shop_homepro
Banner
Home / News & Activities / Integrity / คนดีโฮมโปร สาขารังสิต 24 เมษายน 2555
คนดีโฮมโปร สาขารังสิต 24 เมษายน 2555

 

Integrity_2012_010


          เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 เวลา 12.20 น. แผนกป้องกันการสูญเสีย สาขารังสิตได้รับแจ้งจากจุดบริการลูกค้าว่ามีพนักงานแม่บ้านนีมาไทย นางหนูถิ่น บูระพิน เก็บ I Pad ของลูกค้าได้ในห้องน้ำลูกค้า  ต่อมามีลูกค้าได้มาติดต่อขอรับคืน  ทราบชื่อคือ คุณอุบลศิริ  อัครชัยพานิชย์   แผนกป้องกันการสูญเสีย

         จึงได้เข้าตรวจสอบร่วมกับ ผู้จัดการฝ่ายขายปลีก 1 พบว่าเป็นเจ้าของ I Pad จริง  จึงได้ส่งมอบทรัพย์สินคืนลูกค้า  คุณอุบลศิริ  อัครชัยพานิชย์

         ได้กล่าวขอบคุณ และ ชมเชยพนักงานของบริษัทโฮมโปรฯ ที่ปฎิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

Last Updated on Wednesday, 25 April 2012 18:29
Banner
Banner