1284







ถึง

เครื่องปรับอากาศติดผนัง

SKU: 1166904
แอร์ผนัง MITSUBISHI MSY-KT13VF 12283 บีทียู อินเวอ...
23,000 22,500 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 3,125 บาท
ขายแล้ว 448 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1166819
แอร์ผนัง MITSUBISHI MSY-GT13VF 12624 บีทียู อินเวอ...
28,000 26,800 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 3,340 บาท
ขายแล้ว 394 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1166944
แอร์ผนัง MITSUBISHI MSY-GT18VF 17742 บีทียู อินเวอ...
36,700 35,200 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 3,260 บาท
ขายแล้ว 249 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1193401
แอร์ผนัง CARRIER 42TVDA018/38TVDA018 18000 บีทียู ...
35,900 27,900 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 6,000 บาท
ขายแล้ว 32 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1166789
แอร์ผนัง MITSUBISHI MSY-KT09VF 9212 บีทียู อินเวอร...
19,900 19,300 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 2,965 บาท
ขายแล้ว 359 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1166895
แอร์ผนัง MITSUBISHI MSY-KT18VF 17742 บีทียู อินเวอ...
33,400 32,000 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 3,600 บาท
ขายแล้ว 136 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1166954
แอร์ผนัง MITSUBISHI MSY-GT09VF 9554 บีทียู อินเวอร...
24,000 22,600 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 3,630 บาท
ขายแล้ว 205 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1191579
แอร์ผนัง HAIER HSU-18VFB03T(H) 19184 บีทียู อินเวอ...
29,990 19,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,000 บาท
ขายแล้ว 50 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1191479
แอร์ผนัง HAIER HSU-13VFB03T(H) 12673 บีทียู อินเวอ...
20,990 14,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,000 บาท
ขายแล้ว 48 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1147238
แอร์ผนัง HISENSE AS-18TR4RMATR01 18500บีทียู อินเว...
19,990 15,990 บาท
ขายแล้ว 94 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1167892
แอร์ผนัง HISENSE AS-10TR4RYRKB00 9500 บีทียู อินเว...
13,990 11,490 บาท
ขายแล้ว 98 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1192454
แอร์ผนัง HAIER HSU-24VFRA03T 24400 บีทียู อินเวอร์...
33,990 30,490 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 3,124 บาท
ขายแล้ว 35 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1193990
แอร์ผนัง CARRIER 42TVAB028WI/38TVAB028I 25200 บีที...
49,900 40,900 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 4,700 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1190372
แอร์ผนัง SHARP AH-X13ZB 12300 บีทียู อินเวอร์เตอร์
17,990 13,490 บาท
ขายแล้ว 66 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1093129
แอร์ผนัง LG IK13R 12000 บีทียู อินเวอร์เตอร์
25,490 18,840 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,500 บาท
ขายแล้ว 147 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1166829
แอร์ผนัง MITSUBISHI MSY-XT13VF 12624 บีทียู อินเวอ...
29,500 28,500 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 3,425 บาท
ขายแล้ว 50 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1110884
แอร์ผนัง LG IW13R.SR2 12000 บีทียู อินเวอร์เตอร์
30,490 28,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 4,000 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1172649
แอร์ผนัง HAIER HSU-10VNR03T(W) 10,007 บีทียู อินเว...
16,990 14,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,224 บาท
ขายแล้ว 56 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1201105
แอร์ผนัง DAIKIN FTKF18WV2S 18100 บีทียู อินเวอร์เต...
31,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,599 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1166967
แอร์ผนัง HISENSE AS-12TR4RYRKB01 12000 บีทียู อินเ...
14,990 12,990 บาท
ขายแล้ว 32 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1190400
แอร์ผนัง PANASONIC CS/CU-PU13XKT 11900 บีทียู อินเ...
21,700 17,620 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 2,000 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1193123
แอร์ผนัง DAIKIN FTKC28WV2S9 24200 บีทียู อินเวอร์เ...
54,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 2,749 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1191126
แอร์ผนัง MITSUBISHI MSY-JW24VF 22519 บีทียู อินเวอ...
52,000 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 2,100 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1194062
แอร์ผนัง DAIKIN FTKQ09WV2S 9200 บีทียู อินเวอร์เตอ...
17,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 2,399 บาท
ขายแล้ว 120 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1168506
แอร์ผนัง MITSUBISHI HEAVY DUTY DXK24CXV-W1 25249 บ...
41,600 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,000 บาท
ขายแล้ว 47 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1146517
แอร์ผนัง ELECTROLUX ESV24CRS-B1 24542 บีทียู อินเว...
48,990 43,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 6,199 บาท
ขายแล้ว 56 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1146546
แอร์ผนัง ELECTROLUX ESV15CRR-B4 15000 บีทียู อินเว...
27,490 20,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,500 บาท
ขายแล้ว 43 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1146495
แอร์ผนัง ELECTROLUX ESV12CRU-A1 12355 บีทียู อินเว...
35,490 25,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 2,599 บาท
ขายแล้ว 26 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1166906
แอร์ผนัง MITSUBISHI MSY-XT18VF 17742 บีทียู อินเวอ...
38,500 37,000 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 3,350 บาท
ขายแล้ว 53 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1190586
แอร์ผนัง PANASONIC CS/CU-XU13XKT 12638 บีทียู อินเ...
32,500 24,150 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 2,900 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1191060
แอร์ผนัง MITSUBISHI MSY-JW18VF 17742 บีทียู อินเวอ...
35,500 34,000 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 2,775 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1191053
แอร์ผนัง SAMSUNG AR13BYHCMWKNST 12000 บีทียู อินเว...
24,950 21,950 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 5,200 บาท
ขายแล้ว 27 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1194009
แอร์ผนัง CARRIER 42TVAB028BI/38TVAB028I 25200 บีที...
49,900 40,900 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 4,700 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1166847
แอร์ผนัง MITSUBISHI MSY-GT15VF 14330 บีทียู อินเวอ...
33,000 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,000 บาท
ขายแล้ว 70 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1194061
แอร์ผนัง DAIKIN FTKQ18WV2S 18100 บีทียู อินเวอร์เต...
29,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 3,499 บาท
ขายแล้ว 44 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1190357
แอร์ผนัง SHARP AH-X10ZB 9000 บีทียู อินเวอร์เตอร์
15,990 12,490 บาท
ขายแล้ว 29 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1192453
แอร์ผนัง HAIER HSU-18VFRA03T 18500 บีทียู อินเวอร์...
25,990 23,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 2,399 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1190318
แอร์ผนัง SHARP AH-X24ZB 22200 บีทียู อินเวอร์เตอร์
37,990 26,490 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,400 บาท
ขายแล้ว 44 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1146548
แอร์ผนัง ELECTROLUX ESV18CRR-B4 18109 บีทียู อินเว...
34,990 27,490 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 2,749 บาท
ขายแล้ว 51 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1201100
แอร์ผนัง DAIKIN FTKF12WV2S 12300 บีทียู อินเวอร์เต...
22,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,149 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1194043
แอร์ผนัง DAIKIN FTKQ12WV2S 12300 บีทียู อินเวอร์เต...
20,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 3,049 บาท
ขายแล้ว 65 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1193141
แอร์ผนัง DAIKIN FAVF36UV2S 36200 บีทียู อินเวอร์เต...
67,900 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 3,395 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1190563
แอร์ผนัง LG IFR18E2.KL1 18000 บีทียู อินเวอร์เตอร์
26,990 18,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,400 บาท
ขายแล้ว 45 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1146544
แอร์ผนัง ELECTROLUX ESV12CRR-B4 12043 บีทียู อินเว...
23,990 18,990 บาท
ขายแล้ว 95 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1167006
แอร์ผนัง MITSUBISHI MSY-JR34VF 33096 บีทียู อินเวอ...
66,000 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 2,000 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1093128
แอร์ผนัง LG IK10R 9200 บีทียู อินเวอร์เตอร์
สินค้าหมด
ขายแล้ว 16 รายการ
ฟรีติดตั้ง
SKU: 1170529
แอร์ผนัง DAIKIN FTKZ24VV2S 24200 บีทียู อินเวอร์เต...
58,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 5,949 บาท
ขายแล้ว 26 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1194032
แอร์ผนัง CARRIER 42TVAB013GI/38TVAB013I 12200 บีที...
34,900 26,900 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 2,000 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1172930
แอร์ผนัง SHARP AH/AU- XP24YHB 21,500 บีทียู อินเวอ...
42,990 31,490 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ฟรีติดตั้ง
SKU: 1173034
แอร์ผนัง SHARP AH/AU- XP13YMB 12000 บีทียู อินเวอร...
20,990 15,490 บาท
ขายแล้ว 44 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1076070
แอร์ ติดผนัง MITSUBISHI MS-GN24VF 22519 บีทียู
48,900 46,500 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 2,000 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1110354
แอร์ผนัง LG IW18R.SR2 18000 บีทียู อินเวอร์เตอร์
42,490 39,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 6,000 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1194026
แอร์ผนัง CARRIER 42TVAB024GI/38TVAB024I 20400 บีที...
47,900 37,900 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 4,500 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1146591
แอร์ผนัง ELECTROLUX ESV18CRT-A1 18564 บีทียู อินเว...
39,490 32,490 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 3,969 บาท
ขายแล้ว 20 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1194069
แอร์ผนัง CARRIER 42TVAB018WI/38TVAB018I 18000 บีที...
42,900 32,900 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 4,300 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1193370
แอร์ผนัง CARRIER 42TVDA024/38TVDA024 20400 บีทียู ...
41,900 31,900 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 4,200 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1170527
แอร์ผนัง DAIKIN FTKZ09VV2S 8500 บีทียู อินเวอร์เตอ...
30,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 4,549 บาท
ขายแล้ว 27 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1191182
แอร์ผนัง MITSUBISHI MSY-JW15VF 15013 บีทียู อินเวอ...
30,900 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 2,000 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1076103
แอร์ ติดผนัง MITSUBISHI MS-GN18VF 18084 บีทียู
31,700 29,900 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 2,000 บาท
ขายแล้ว 47 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1166923
แอร์ผนัง MITSUBISHI MSY-KT15VF 14330 บีทียู อินเวอ...
28,700 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 2,500 บาท
ขายแล้ว 50 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1201097
แอร์ผนัง DAIKIN FTKF15WV2S 15000 บีทียู อินเวอร์เต...
27,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,399 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1146221
แอร์ผนัง PANASONIC CS/CU-XKU18WKT 17209 บีทียู อิน...
35,700 27,360 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 3,000 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1168610
แอร์ผนัง CARRIER 42TVBA016/38TVBA016 15300 บีทียู ...
30,900 25,900 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 4,300 บาท
ขายแล้ว 39 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1093224
แอร์ผนัง LG IK18R1 18000 บีทียู อินเวอร์เตอร์
34,490 26,300 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 3,000 บาท
ขายแล้ว 90 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1112974
แอร์ผนัง HEAVY DUTY DXK13YW-W1 11098 บีทียู อินเวอ...
25,500 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,000 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1173101
แอร์ผนัง SHARP AH/AU- XP24YMB 21500 บีทียู อินเวอร...
40,990 29,490 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,500 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1168449
แอร์ผนัง MITSUBISHI HEAVY DUTY DXK15CXV-W1 14457 บ...
24,500 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,700 บาท
ขายแล้ว 50 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1166886
แอร์ผนัง MITSUBISHI MSY-XT09VF 9554 บีทียู อินเวอร...
25,000 24,000 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 3,200 บาท
ขายแล้ว 31 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1108199
แอร์ผนัง SHARP AH/AU-XP24WMB 21500 บีทียู อินเวอร์...
39,990 28,490 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,500 บาท
ขายแล้ว 25 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1146535
แอร์ผนัง ELECTROLUX ESV09CRU-A1 9000 บีทียู อินเวอ...
32,490 23,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 2,399 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1180862
แอร์ผนัง DAIKIN FTM15PV2S 14400 บีทียู
24,490 19,900 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,025 บาท
ขายแล้ว 37 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1173092
แอร์ผนัง SHARP AH/AU- XP18YHB 18000 บีทียู อินเวอร...
32,990 23,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,200 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1168719
แอร์ผนัง CARRIER 42TVBA010/38TVBA010 9200 บีทียู อ...
24,900 20,900 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 3,600 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1168592
แอร์ผนัง MITSUBISHI HEAVY DUTY DXK13CXV-W1 12262 บ...
20,800 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,500 บาท
ขายแล้ว 132 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1201096
แอร์ผนัง DAIKIN FTKF09WV2S 9200 บีทียู อินเวอร์เตอ...
19,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 999 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1192436
แอร์ผนัง HAIER HSU-13VFRA03T 12500 บีทียู อินเวอร์...
20,990 18,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 949 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1167072
แอร์ผนัง HISENSE AS-18TR4RGSKB00 17900 บีทียู อินเ...
18,990 17,990 บาท
ขายแล้ว 49 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1193395
แอร์ผนัง CARRIER 42TVDA010/38TVDA010 9200 บีทียู อ...
29,500 17,900 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 2,500 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1191034
แอร์ผนัง SAMSUNG AR10BYHCMWKNST 9000 บีทียู อินเวอ...
22,950 19,950 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 5,500 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1173102
แอร์ผนัง SHARP AH/AU- XP13YHB 12000 บีทียู อินเวอร...
23,990 16,990 บาท
ขายแล้ว 16 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1166986
แอร์ผนัง HISENSE AS-13TR4RYETU00 12200 บีทียู อินเ...
16,990 14,990 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1173053
แอร์ผนัง SHARP AH/AU- XP10YMB 9000 บีทียู อินเวอร์...
18,990 14,490 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1212698
แอร์ผนัง SAMSUNG AR13AYHYCWKNST 12000 บีทียู อินเว...
14,990 12,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 500 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1192538
แอร์ผนัง MITSUBISHI HEAVY DUTY DXK18YY-W1 17100 บี...
35,100 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 2,000 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1145876
แอร์ผนัง HITACHI RAS/RAC KH 13 CLT 12500บีทียู อิน...
21,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 3,549 บาท
ขายแล้ว 20 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1191201
แอร์ผนัง MITSUBISHI HEAVY DUTY DXK10YY-W1 8900 บีท...
20,400 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 2,000 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1146494
แอร์ผนัง ELECTROLUX ESV09CRR-B4 9598 บีทียู อินเวอ...
21,490 16,990 บาท
ขายแล้ว 43 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1190545
แอร์ผนัง HITACHI RAS/RAC KH10CNT 9300 บีทียู อินเว...
18,490 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,000 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1108340
แอร์ผนัง BEKO BSVOA240 24566 บีทียู อินเวอร์เตอร์
38,490 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1194024
แอร์ผนัง CARRIER 42TVAB018OI/38TVAB018I 18000 บีที...
42,900 32,900 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 4,300 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1093098
แอร์ผนัง LG IK24R 21600 บีทียู อินเวอร์เตอร์
43,990 40,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 6,500 บาท
ขายแล้ว 32 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1146545
แอร์ผนัง ELECTROLUX ESV18CRU-A1 18000บีทียู อินเวอ...
46,990 41,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 4,199 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1167033
แอร์ผนัง LG IPQ13R1.JA1 11300 บีทียู อินเวอร์เตอร์
28,990 18,800 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,700 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1075920
แอร์ติดผนัง MITSUBISHI MS-GN15VF 14330 บีทียู
27,500 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 2,000 บาท
ขายแล้ว 25 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1194860
แอร์ผนัง TCL TAC-MTP25W 23,131 บีทียู อินเวอร์เตอร...
22,990 20,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 2,100 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1190773
แอร์ผนัง HITACHI RAS/RAC KH24CNT 23000 บีทียู อินเ...
38,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,500 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1190576
แอร์ผนัง PANASONIC CS/CU-XKU24XKT 20923 บีทียู อิน...
52,200 43,880 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 4,500 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1168670
แอร์ผนัง CARRIER 42TVBA024/38TVBA024 20400 บีทียู ...
40,900 33,900 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 4,700 บาท
ขายแล้ว 16 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1190613
แอร์ผนัง PANASONIC CS/CU-PU18XKT 17700 บีทียู อินเ...
31,400 24,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,600 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1184891
แอร์ผนัง MIDEA MSFAAU-12HRFN8-QRD6GW 11390 บีทียู ...
32,999 29,990 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ฟรีติดตั้ง

 

เครื่องปรับอากาศติดผนัง (Wall Air Conditioner)

เครื่องปรับอากาศติดผนัง หรือ แอร์ติดผนัง เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมอย่างมากในการติดตั้งใช้งานภายในบ้าน คอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนต์ หรือตามสำนักงานทั่วไป โดยแอร์ติดผนังมีให้เลือกอยู่หลากหลายยี่ห้อ เช่น Mitsubishi, Daikin, Panasonic, Hitachi, Samsung, LG เป็นต้น ซึ่งในแต่ละยี่ห้อก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟังก์ชันการใช้งาน ความอึดทนทาน และรูปลักษณ์ดีไซน์ที่มีความทันสมัยเหมาะสำหรับติดตั้งภายในบ้านได้อย่างลงตัว

ข้อดีของแอร์ติดผนัง

แอร์ติดผนัง จัดว่าเป็นเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งง่ายรองลงมาจากเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนใต้ฝ้า การติดตั้งแอร์จะใช้พื้นที่น้อย จึงสามารถนำมาติดตั้งได้แทบจะทุกมุมภายในที่อยู่อาศัย โดยการทำงานก็มีเสียงรบกวนน้อยมาก เงียบที่สุดหากเทียบกับแอร์ชนิดอื่นเนื่องจากแอร์ติดผนังมีขนาดเล็ก แต่ก็สามารถกระจายความเย็นได้ดี ไม่ค่อยสะสมฝุ่น สามารถดูแลรักษาทำความสะอาดได้ง่ายมากกว่าแอร์ประเภทอื่น
ที่สำคัญคือแอร์ติดผนังเป็นแอร์ราคาถูก ไม่แพงมากนัก ซึ่งราคาก็ขึ้นอยู่กับยี่ห้อ ระบบของแอร์และ ขนาด BTU แอร์ ถ้าหากเป็นแอร์ติดผนังระบบ Inverter ที่สามารถช่วยประหยัดพลังงานได้มากกว่าแอร์ทั่วไป ราคาก็จะสูงมากกว่าแอร์แบบปกติ โดยเป็นตัวเลือกนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยประหยัดพลังงานได้มากกว่าระบบทั่วไปถึง 20-30% แต่เมื่อเปรียบเทียบกับความประหยัดในระยะยาวระหว่างการใช้งานแล้ว ถือว่าคุ้มค่าคุ้มทุนภายใน 2 ปี ซึ่งหากเทียบกับเครื่องปรับอากาศทั่วไป จะใช้เวลาคุ้มทุนนานถึง 10-15 ปีเลยทีเดียว

การเลือกแอร์ติดผนัง

การเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศติดผนัง สิ่งที่ต้องพิจารณาหลักๆจะมีทั้งหมด 4 ปัจจัย คือ ขนาดของห้อง, ขนาด BTU แอร์ , งบประมาณ และ ยี่ห้อแอร์ โดยขนาดของห้องและขนาด BTU แอร์ ควรเลือกอย่างเหมาะสมกับห้อง เช่น หากห้องมีขนาดเล็กก็ควรเลือกเครื่องปรับอากาศที่มี BTU น้อย ซึ่งตามท้องตลาดก็มี แอร์ติดผนัง 9000 บีทียู ให้เลือกใช้งานอยู่มากมาย แต่หากห้องที่มีขนาดใหญ่ก็ควรเลือกรุ่นที่มี BTU สูงขึ้นหน่อย เพราะหากเราเลือกขนาด BTU แอร์ ไม่เหมาะสมกับขนาดห้อง จะทำให้แอร์ไม่เย็น แอร์เย็นช้า แอร์ทำงานหนัก ส่งผลให้แอร์กินไฟมากกว่าปกติ
ในส่วนของเรื่องงบประมาณ ก็จะส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกยี่ห้อของเครื่องปรับอากาศอย่างชัดเจน ถ้าหากมีงบประมาณมากแนะนำให้เลือกเครื่องปรับอากาศจากแบรนด์ดังที่มาพร้อมฟังก์ชันการทำงานแบบครบครันไปเลย ไม่ว่าจะเป็น ฟังก์ชันการกรองอากาศ หรือฟังก์ชันการตรวจจับเชื้อโรค เป็นต้น แต่หากคุณมีงบประมาณที่จำกัดในระดับปานกลาง ขอแนะนำให้เลือกเครื่องปรับอากาศแบรนด์รองลงมา แต่ไม่ควรเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศยี่ห้อแปลกๆที่ไม่มีคุณภาพ เพราะอาจจะมีปัญหาในการใช้งานในภายหลัง

ดีไซน์เครื่องปรับอากาศติดผนัง

เรื่องของรูปลักษณ์ของเครื่องปรับอากาศติดผนัง จะต้องพิจารณาจากดีไซน์โครงสร้างภายนอก ซึ่งก็แล้วแค่ความชอบของแต่ละคน แต่ส่วนใหญ่แล้วแอร์ติดผนังจะมีการออกแบบดีไซน์เน้นความทันสมัย เพื่อที่จะได้สามารถติดตั้งภายในบ้านและอาคารได้อย่างสวยงามและลงตัว รวมไปถึงองค์ประกอบต่างๆของตัวเครื่อง ไม่ว่าจะเป็น ท่อแอร์ แผงทำความเย็น ฯลฯ ซึ่งนอกจากรูปลักษณ์ความสวยงามภายนอกแล้วควรพิจารณาที่วัสดุในการผลิตประกอบด้วย ว่ามีความแข็งแรงทนทานหรือไม่ ไม่มีปัญหาชิ้นส่วนชำรุดในภายหลัง

เครื่องปรับอากาศติดผนัง HomePro

เครื่องปรับอากาศติดผนัง เป็นแอร์บ้านที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เป็นแอร์ราคาถูกมากพร้อมคุณสมบัติการทำความเย็นที่ครบครัน ทำให้แอร์ติดผนังกลายเป็นสินค้ายอดฮิตติดอันดับต้นๆที่ทุกบ้านจะต้องมี ซึ่งหากคุณกำลังมองหาแอร์ติดผนังสักเครื่องไว้ใช้งานที่บ้าน สามารถแวะเข้ามาเลือกชมสินค้าเครื่องปรับอากาศราคาถูกได้ที่เว็บไซด์ Homepro.co.th หรือแวะเข้ามาเลือกชมได้ที่สาขาโฮมโปรทั่วประเทศ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1284