ค้นหาสาขา   ติดต่อและร้องเรียน    1284    ติดตามคำสั่งซื้อ   ลงชื่อเข้าใช้   สมัครสมาชิก TH EN
visa

ถึง

ห้องนอนและเครื่องนอน

SKU: 1154875
ที่นอน 6 ฟุต SLUMBERLAND LIMITED EDITION
18,900 8,999 บาท
SKU: 1183243
ที่นอน 6 ฟุต SLUMBERLAND PAVILION
69,900 27,900 บาท
SKU: 1148807
ที่นอน 3.5 ฟุต SLUMBERLAND TEMPSMART II
85,900 46,900 บาท
SKU: 1148816
ที่นอน 6 ฟุต SLUMBERLAND RELAXY
62,900 28,900 บาท
SKU: 1148904
ที่นอน 5 ฟุต SLUMBERLAND TEMPSMART II
107,900 59,900 บาท
SKU: 1148826
ที่นอน 6 ฟุต SLUMBERLAND LEGEND
49,900 24,900 บาท
SKU: 1143704
ที่นอน 3.5 ฟุต SLUMBERLAND TEMPSMART X MEDIUM (TXM...
105,350 53,700 บาท
SKU: 1143556
ที่นอน 5 ฟุต SLUMBERLAND TEMPSMART X SOFT (TXS) พร...
152,730 79,400 บาท
SKU: 1148856
ที่นอน 6 ฟุต SLUMBERLAND POSTURE SOFT
83,900 41,900 บาท
SKU: 1143610
ที่นอน 5 ฟุต SLUMBERLAND NEW ROCOCO พร้อมชุดเครื่อ...
133,030 75,400 บาท
SKU: 1185588
ที่นอน 5 ฟุต SLUMBERLAND DIAMOND
87,900 34,900 บาท
SKU: 1145517
ที่นอน 5 ฟุต SLUMBERLAND DELIGHT พร้อมชุดเครื่องนอ...
56,630 23,400 บาท
SKU: 1148827
ที่นอน 3.5 ฟุต SLUMBERLAND NEW ROCOCO
92,900 46,900 บาท
SKU: 1143693
ที่นอน 6 ฟุต SLUMBERLAND NEW ROCOCO พร้อมชุดเครื่อ...
143,030 79,400 บาท
SKU: 1148803
ที่นอน 6 ฟุต SLUMBERLAND TEMPSMART X MEDIUM
114,400 53,900 บาท
SKU: 1143713
ที่นอน 3.5 ฟุต SLUMBERLAND LEGEND พร้อมชุดเครื่องน...
48,250 20,700 บาท
SKU: 1148916
ที่นอน 5 ฟุต SLUMBERLAD POSTURE SO ฟุต
77,900 39,900 บาท
SKU: 1148728
ที่นอน 6 ฟุต SLUMBERLAND TEMPSMART X FIRM
114,400 53,900 บาท
SKU: 1148867
ที่นอน 3.5 ฟุต SLUMBERLAND DELIGHT
29,500 11,900 บาท
SKU: 1148839
ที่นอน 5 ฟุต SLUMBERLAND DELIGHT
36,500 13,900 บาท
SKU: 1148830
ที่นอน 5 ฟุต SLUMBERLAND TEMPSMART X FIRM
104,000 51,900 บาท
SKU: 1187537
ที่นอน 5 ฟุต SLUMBERLAND VITALIZE3
78,900 45,900 บาท
SKU: 1141780
ที่นอน 5 ฟุต SLUMBERLAND RELAXY พร้อมชุดเครื่องนอน...
79,030 34,400 บาท
SKU: 1143622
ที่นอน 6 ฟุต SLUMBERLAND TEMPSMART X MEDIUM พร้อมช...
135,530 69,400 บาท
SKU: 1141863
ที่นอน 5 ฟุต SLUMBERLAND POSTURE SOFT พร้อมชุดเครื...
98,030 49,400 บาท
SKU: 1149476
ที่นอน 5 ฟุต SLUMBERLAND SAKURA
44,900 21,900 บาท
SKU: 1148817
ที่นอน 3.5 ฟุต SLUMBERLAND RELAXY
46,900 17,900 บาท
SKU: 1164132
ที่นอน 3.5 ฟุต SLUMBERLAND BLISS
29,500 11,900 บาท
SKU: 1148928
ที่นอน 5 ฟุต SLUMBERLAND NEW ROCOCO
112,900 59,900 บาท
SKU: 1164193
ที่นอน 5 ฟุต SLUMBERLAND JUBILEE
56,900 24,900 บาท
SKU: 1143598
ที่นอน 6 ฟุต SLUMBERLAND LEGEND พร้อมชุดเครื่องนอน...
71,030 34,400 บาท
SKU: 1141790
ที่นอน 3.5 ฟุต SLUMBERLAND POSTURE SOFT พร้อมชุดเค...
76,250 33,700 บาท
SKU: 1148880
ที่นอน 3.5 ฟุต SLUMBERLAND TEMPSMART X FIRM
91,000 42,900 บาท
SKU: 1141814
ที่นอน 6 ฟุต SLUMBERLAND POSTURE SOFT พร้อมชุดเครื...
105,030 51,400 บาท
SKU: 1143683
ที่นอน 3.5 ฟุต SLUMBERLAND NEW ROCOCO พร้อมชุดเครื...
107,250 57,700 บาท
SKU: 1143544
ที่นอน 6 ฟุต SLUMBERLAND TEMPSMART X SOFT พร้อมชุด...
166,730 81,400 บาท
SKU: 1150192
ที่นอน 6 ฟุต SLUMBERLAND PERFECTION PLUSH
119,900 37,900 บาท
SKU: 1143564
ที่นอน 5 ฟุต SLUMBERLAND TEMPSMART X MEDIUM (TXM) ...
124,130 67,400 บาท
SKU: 1148903
ที่นอน 3.5 ฟุต SLUMBERLAND LEGEND
33,900 13,900 บาท
SKU: 1187650
ที่นอน 3.5 ฟุต SLUMBERLAND VITALIZE3
64,900 38,000 บาท
SKU: 1150211
ที่นอน 5 ฟุต SLUMBERLA PERFECTION PLUSH พร้อมชุดเค...
136,030 51,400 บาท
SKU: 1151189
ที่นอน 3.5 ฟุต SLUMBERLAND SAKURA พร้อมชุดเครื่องน...
50,250 22,700 บาท
SKU: 1148720
ที่นอน 3.5 ฟุต SLUMBERLAND TEMPSMART X SOFT
122,200 55,900 บาท
SKU: 1148871
ที่นอน 3.5 ฟุต SLUMBERLAND TEMPSMART X MEDIUM
91,000 42,900 บาท
SKU: 1143575
ที่นอน 3.5 ฟุต SLUMBERLAND TEMPSMART II (TS3) พร้อ...
100,250 57,700 บาท
SKU: 1183138
ที่นอน 5 ฟุต SLUMBERLAND PRINCE REGENT
49,900 19,900 บาท
SKU: 1183180
ที่นอน 5 ฟุต SLUMBERLAND PAVILION
62,900 24,900 บาท
SKU: 1187669
ที่นอน 6 ฟุต SLUMBERLAND VITALIZE3
84,900 49,900 บาท
SKU: 1148828
ที่นอน 6 ฟุต SLUMBERLAND NEW ROCOCO
121,900 63,900 บาท
SKU: 1143529
ที่นอน 3.5 ฟุต SLUMBERLAND TEMPSMART X SOFT (TXS) ...
136,550 66,700 บาท
SKU: 1148930
ที่นอน 6 ฟุต SLUMBERLAND DELIGHT
41,500 15,900 บาท
SKU: 1148852
ที่นอน 5 ฟุต SLUMBERLAND TEMPSMART X SOFT
132,600 63,900 บาท
SKU: 1141854
ที่นอน 3.5 ฟุต SLUMBERLAND RELAXY พร้อมชุดเครื่องน...
61,250 24,700 บาท
SKU: 1183137
ที่นอน 6 ฟุต SLUMBERLAND PRINCE REGENT
57,900 22,900 บาท
SKU: 1148886
ที่นอน 5 ฟุต SLUMBERLAND RELAXY
58,900 24,900 บาท
SKU: 1143567
ที่นอน 5 ฟุต SLUMBERLAND TEMPSMART II (TS3) พร้อมช...
128,030 75,400 บาท
SKU: 1151197
ที่นอน 6 ฟุต SLUMBERLAND SAKURA พร้อมชุดเครื่องนอน...
74,030 35,400 บาท
SKU: 1148881
ที่นอน 5 ฟุต SLUMBERLAND MILLENNIUM
77,900 33,900 บาท
SKU: 1143665
ที่นอน 5 ฟุต SLUMBERLAND MILLENNIUM พร้อมชุดเครื่อ...
98,030 43,400 บาท
SKU: 1141815
ที่นอน 6 ฟุต SLUMBERLAND RELAXY พร้อมชุดเครื่องนอน...
84,030 38,400 บาท
SKU: 1143778
ที่นอน 5 ฟุต SLUMBERLAND TEMPSMART X FIRM (TXF) พร...
124,130 67,400 บาท
SKU: 1183251
ที่นอน 3.5 ฟุต SLUMBERLAND PRINCE REGENT
37,900 14,900 บาท
SKU: 1148729
ที่นอน 5 ฟุต SLUMBERLAND TEMPSMART X MEDIUM
104,000 51,900 บาท
SKU: 1143578
ที่นอน 6 ฟุต SLUMBERLAND MILLENNIUM พร้อมชุดเครื่อ...
105,030 45,400 บาท
SKU: 1185595
ที่นอน 3.5 ฟุต SLUMBERLAND DIAMOND
59,900 22,900 บาท
SKU: 1164114
ที่นอน 6 ฟุต SLUMBERLAND BLISS
41,500 15,900 บาท
SKU: 1149990
ที่นอน 6 ฟุต SLUMBERLA PERFECTION PLUSH พร้อมชุดเค...
141,030 53,400 บาท
SKU: 1150201
ที่นอน 3.5 ฟุต SLUMBER PERFECTION PLUSH พร้อมชุดเค...
114,250 33,700 บาท
SKU: 1148861
ที่นอน 6 ฟุต SLUMBERLAND TEMPSMART X SOFT
145,600 65,900 บาท
SKU: 1151150
ที่นอน 5 ฟุต SLUMBERLAND SAKURA พร้อมชุดเครื่องนอน...
65,030 31,400 บาท
SKU: 1185624
ที่นอน 6 ฟุต SLUMBERLAND DIAMOND
99,900 39,900 บาท
SKU: 1143702
ที่นอน 5 ฟุต SLUMBERLAND LEGEND พร้อมชุดเครื่องนอน...
63,030 32,400 บาท
SKU: 1145572
ที่นอน 3.5 ฟุต SLUMBERLAND DELIGHT พร้อมชุดเครื่อง...
43,850 18,700 บาท
SKU: 1150100
ที่นอน 5 ฟุต SLUMBERLAND PERFECTION PLUSH
115,900 35,900 บาท
SKU: 1148929
ที่นอน 3.5 ฟุต SLUMBERLAND MILLENNIUM
61,900 25,900 บาท
SKU: 1148829
ที่นอน 6 ฟุต SLUMBERLAND TEMPSMART II
119,900 63,900 บาท
SKU: 1148798
ที่นอน 3.5 ฟุต SLUMBERLAND POSTURE SOFT
61,900 26,900 บาท
SKU: 1183136
ที่นอน 3.5 ฟุต SLUMBERLAND PAVILION
44,900 17,900 บาท
SKU: 1143569
ที่นอน 3.5 ฟุต SLUMBERLAND MILLENNIUM พร้อมชุดเครื...
76,250 32,700 บาท
SKU: 1143844
ที่นอน 6 ฟุต SLUMBERLAND TEMPSMART X FIRM พร้อมชุด...
135,530 69,400 บาท
SKU: 1149520
ที่นอน 6 ฟุต SLUMBERLAND SAKURA
52,900 25,900 บาท
SKU: 1148879
ที่นอน 5 ฟุต SLUMBERLAND LEGEND
42,900 22,900 บาท
SKU: 1143592
ที่นอน 3.5 ฟุต SLUMBERLAND TEMPSMART X FIRM (TXF) ...
105,350 53,700 บาท
SKU: 1145427
ที่นอน 6 ฟุต SLUMBERLAND DELIGHT พร้อมชุดเครื่องนอ...
62,630 25,400 บาท
SKU: 1143642
ที่นอน 6 ฟุต SLUMBERLAND TEMPSMART II พร้อมชุดเครื...
141,030 79,400 บาท
SKU: 1164192
ที่นอน 6 ฟุต SLUMBERLAND JUBILEE
60,900 28,900 บาท
SKU: 1150080
ที่นอน 3.5 ฟุต SLUMBERLAND PERFECTION PLUSH
99,900 22,900 บาท
SKU: 1164100
ที่นอน 3.5 ฟุต SLUMBERLAND JUBILEE
44,900 17,900 บาท
SKU: 1164153
ที่นอน 5 ฟุต SLUMBERLAND BLISS
36,500 13,900 บาท
SKU: 1148882
ที่นอน 6 ฟุต SLUMBERLAND MILLENNIUM
83,900 35,900 บาท
SKU: 1189975
หมอนหนุน SLUMBERLAND SLZZP TOUCH 64X40X16 ซม. สีขา...
1,390 บาท
SKU: 1189986
หมอนหนุน SLUMBERLAND SLZZP SOFT 64X40X16 ซม. สีขาว
790 บาท
SKU: 1141873
ที่นอน 3.5 ฟุต SLUMBERLAND FIRMREST พร้อมชุดเครื่อ...
สินค้าหมด
SKU: 1148858
ที่นอน 5 ฟุต SLUMBERLAND FLEUR
สินค้าหมด
SKU: 1148934
ที่นอน 6 ฟุต SLUMBERLAND ALOFT
สินค้าหมด
SKU: 1148927
ที่นอน 3.5 ฟุต SLUMBERLAND CRYSTAL SEAL
สินค้าหมด
SKU: 1143619
ที่นอน 5 ฟุต SLUMBERLAND ELDERO (ELD) พร้อมชุดเครื...
สินค้าหมด
SKU: 1148866
ที่นอน 6 ฟุต SLUMBERLAND ELDERO
สินค้าหมด
SKU: 1148857
ที่นอน 3.5 ฟุต SLUMBERLAND CALISTA
สินค้าหมด
SKU: 1148799
ที่นอน 3.5 ฟุต SLUMBERLAND ALO ฟุต
สินค้าหมด

เฟอร์นิเจอร์ห้องนอนและที่นอน (Bedroom Furniture and Mattress)

"ห้องนอน" เป็นพื้นที่ส่วนตัวที่เราใช้เวลาแทบจะ 1 ใน 3 ของช่วงเวลาแต่ละวันอยู่ภายในห้อง ดังนั้นเรื่องของการเลือกเฟอร์นิเจอร์ห้องนอนและการตกแต่งห้องนอน จึงเป็นสิ่งต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วน โดยเฉพาะที่นอนและเตียงนอนซึ่งเป็นเฟอร์นิเจอร์หลักของห้องนอน ขนาดเตียงนอนและที่นอนจะต้องกว้างเพียงพอต่อการหลับนอน ส่วนที่นอนจะต้องรองรับสรีระร่างกายป้องกันอาการปวดเมื่อย ซึ่งขนาดของที่นอนและเตียงนอนก็มีให้เลือกตั้งแต่ 3.5 ฟุต, 5 ฟุต (Queen Size) และ 6 ฟุต (King Size) ทั้งนี้ก็เพื่อการนอนหลับพักผ่อนได้อย่างเต็มที่และสามารถเติมเต็มพลังงานพร้อมรับเช้าวันใหม่ได้อย่างสดชื่น
นอกจากที่นอนและเตียงนอนแล้ว เฟอร์นิเจอร์ในห้องนอนก็ยังประกอบไปด้วยเฟอร์นิเจอร์อื่นๆอีกมากมาย ซึ่งในปัจจุบันตามท้องตลาดทั่วไปจะมีจำหน่ายแบบยกเซ็ตเป็นชุดห้องนอน ที่มาพร้อมกับตู้เสื้อผ้าและโต๊ะเครื่องแป้งในราคาถูก ที่คุณสามารถเลือกชมตัวอย่างสินค้าได้ตามร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายอย่าง Homepro ทุกสาขาทั่วประเทศไทย เลือกชมดีไซน์ความสวยงามของเฟอร์นิเจอร์ห้องนอนหลากหลายรูปแบบก่อนตัดสินใจเลือกนำมาใช้งาน

การเลือกที่นอน

ที่นอน จัดว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ห้องนอนที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้สามารถนอนหลับพักผ่อนได้อย่างสบายตัวมากยิ่งขึ้น และแน่นอนว่าที่นอนที่มีวางจำหน่ายตามท้องตลาดมีให้เลือกหลายยี่ห้อ เช่น ที่นอน Dunlopillo, ที่นอน Zinnia, ที่นอน Lotus, ที่นอน Lady Americana, ที่นอน Home Living Style, ที่นอน Midas เป็นต้น นอกจากนี้ที่นอนยังมีการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่เข้ามาผสมผสานกับวัสดุในการผลิตซึ่งเป็นตัวช่วยเสริมให้ที่นอนรุ่นใหม่มีคุณสมบัติที่หลากหลายมากกว่าแต่ก่อน เช่น ที่นอนช่วยถนอมกระดูกสันหลัง ที่นอนช่วยลดแรงกดทับส่งผลให้เลือดลมไหลเวียนได้สะดวกขณะนอนหลับพักผ่อน เป็นต้น
ดังนั้นการเลือกที่นอนสำหรับใช้งานที่บ้าน จะต้องพิจารณากันถึงคุณสมบัติของที่นอนแต่ละประเภท ซึ่งมีให้เลือกอยู่ 5 ประเภทหลักๆด้วยกันคือ ที่นอนยางพารา, ที่นอนสปริง, ที่นอนพ็อกเก็ตสปริง (Pocket Spring), ที่นอนเมมโมรี่โฟม (Memory Foam) และแผ่นท็อปเปอร์ (Topper) โดยที่นอนแต่ละประเภทก็มีคุณสมบัติความโดดเด่นที่แตกต่างกัน
 • ที่นอนยางพารา

  ที่นอนยางพารา เป็นที่นอนเพื่อสุขภาพ ซึ่งทางการแพทย์แนะนำให้ผู้ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายหรือผู้สูงอายุเลือกนำไว้ใช้งาน เพราะที่นอนยางพารานั้นมีคุณสมบัติในการช่วยถนอมกระดูกสันหลัง ลดอาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญคือมีคุณสมบัติป้องกันการสะสมของไรฝุ่นและแบคทีเรีย ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการภูมิแพ้ด้วยเช่นกัน ที่นอนยางพาราถึงแม้ราคาจะค่อนข้างสูงแต่คุ้มค่าทั้งเรื่องแก้ปัญหาด้านสุขภาพและมีอายุการใช้งานนานถึง 15-20 ปี
 • ที่นอนสปริง

  ที่นอนสปริง เป็นที่นอนอีกประเภทที่มีคุณสมบัตินุ่ม เด้งสบาย เมื่อล้มตัวลงนอนบนที่นอนสปริงจะสัมผัสได้ถึงความนุ่มน่านอน จึงไม่แปลกใจเลยว่าที่นอนสปริงจะได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน นอกจากเรื่องของความนุ่มสบายแล้ว ที่นอนสปริงยังมีหลากหลายราคาให้เลือกใช้งานตั้งแต่ราคาหลักพันไปจนถึงหลักหมื่นและสามารถหาซื้อได้ง่ายอีกด้วย
 • ที่นอนพ็อกเก็ตสปริง

  ที่นอนพ็อกเก็ตสปริง เป็นที่นอนสปริงแต่มีคุณสมบัติเรื่องความเงียบ ไม่ว่าจะนอนพลิกตัวหรือดิ้นสักแค่ไหน ก็ไม่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนใดๆ เหมาะมากสำหรับคนที่ชอบนอนพลิกตัวไปมาตลอดคืน ด้วยนวัตกรรมระบบสปริงแบบแยกอิสระ และขดลวดสปริงถูกออกแบบพิเศษให้มีความสูง เหนียว และยืดหยุ่น สามารถคืนตัวได้ดีกว่าที่นอนสปริงทั่วไป และรองรับสรีระร่างกายส่วนโค้งเว้าได้ตามธรรมชาติ ส่วนเรื่องของราคาที่นอนประเภทนี้ก็ค่อนข้างสูงมากกว่าที่นอนสปริงแบบทั่วไป แต่หากเทียบกับอายุการใช้งานที่ยาวนานมากกว่าก็จัดว่าคุ้มค่ามากเลยทีเดียว
 • ที่นอนเมมโมรี่โฟม

  ที่นอนเมมโมรี่โฟม เป็นที่นอนที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความนุ่มนวลและกำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน ด้วยคุณสมบัติโฟมใยสังเคราะห์หรือโฟมวิทยาศาสตร์ที่สามารถคืนตัวได้ตามน้ำหนักของผู้นอน ช่วยลดแรงกดทับจากการนอนได้อย่างดีเยี่ยม ส่งผลให้เลือดลมสามารถไหลเวียนได้ดีขึ้น เป็นที่นอนสำหรับคนรักสุขภาพอย่างแท้จริง
 • แผ่นท็อปเปอร์

  แผ่นท็อปเปอร์ เป็นแผ่นสำหรับรองที่นอนอีกชั้นหนึ่ง เพื่อเพิ่มความหนานุ่มให้กับที่นอนเดิมมากยิ่งขึ้น หรืออาจจะใช้แทนที่นอนเลยก็สามารถทำได้ วัสดุหลักที่ใช้ผลิตแผ่นท็อปเปอร์คือฟองน้ำอัด ยางพาราและใยสังเคราะห์ ส่วนใหญ่แล้วแผ่นท็อปเปอร์มีความหนาประมาณ 1-4 นิ้ว โดยจะมีให้เลือกใช้สำหรับที่นอนขนาด 3.5 ฟุต และ ที่นอน 6 ฟุต

เฟอร์นิเจอร์ห้องนอนและที่นอน Homepro

หากคุณกำลังมองหาเฟอร์นิเจอร์ห้องนอนและที่นอนราคาถูกและคุณภาพดี สามารถแวะเข้ามาเลือกชมสินค้าได้ที่ Homepro ทุกสาขาทั่วประเทศใกล้บ้านคุณ หรือเลือกช้อปปิ้งผ่านเว็บไซด์ที่ www.homepro.co.th ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ห้องนอนและที่นอน รวมถึงเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบครบวงจร จัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าสุดคุ้มสำรับลูกค้าโฮมโปรเท่านั้น! สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1284