1284ถึง

ปั๊มน้ำแรงดันคงที่

SKU: 1147316
ปั๊มอัตโนมัติ HITACHI WM-P250XX 250 วัตต์
7,990 7,380 บาท
ขายแล้ว 278 รายการ
SKU: 1108344
ปั๊มอัตโนมัติ MITSUBISHI EP-155R 150 วัตต์
6,080 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 200 บาท
ขายแล้ว 160 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1108740
ปั๊มอัตโนมัติ MITSUBISHI EP-355R 350 วัตต์
8,480 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 100 บาท
ขายแล้ว 83 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1147417
ปั๊มอัตโนมัติ HITACHI WM-P150XX 150 วัตต์
6,550 5,930 บาท
ขายแล้ว 303 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1147399
ปั๊มอัตโนมัติ HITACHI WM-P350XX 350 วัตต์
9,090 8,480 บาท
ขายแล้ว 241 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1109290
ปั๊มอัตโนมัติ MITSUBISHI EP-255R 250 วัตต์
7,580 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 100 บาท
ขายแล้ว 198 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1108297
ปั๊มอัตโนมัติ MITSUBISHI EP-305R 300 วัตต์
7,980 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 200 บาท
ขายแล้ว 204 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1108392
ปั๊มอัตโนมัติ MITSUBISHI EP-205R 200 วัตต์
7,290 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 200 บาท
ขายแล้ว 100 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1192088
ปั๊มอัตโนมัติ HITACHI TM-P600XX2 600 วัตต์
14,350 14,000 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1147441
ปั๊มอัตโนมัติ HITACHI WM-P200XX 200 วัตต์
7,550 7,290 บาท
ขายแล้ว 35 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1192117
ปั๊มอัตโนมัติ HITACHI TM-P300XX2 300 วัตต์
11,350 10,790 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1088963
ปั๊มอัตโนมัติ STIEBEL 6A-CS 600 วัตต์
15,090 11,090 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1089002
ปั๊มอัตโนมัติ STIEBEL 4A-CS 450 วัตต์
12,490 9,190 บาท
ขายแล้ว 31 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1006847
ปั๊มน้ำอัตโนมัติ GRUNDFOS CMB3-46PT18L-500W
21,900 19,900 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1070402
ปั๊มอัตโนมัติ HITACHI WM-P400XV 400 วัตต์
16,900 16,180 บาท
ขายแล้ว 20 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1176821
ปั๊มอัตโนมัติ CARINA CA-350A 350 วัตต์
7,890 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1006846
ปั๊มน้ำอัตโนมัติ GRUNDFOS CMB5-46PT24L-900W
26,900 23,900 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
SKU: 1151851
ปั๊มอัตโนมัติ CARINA CA-200 200 วัตต์
9,190 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1099823
ปั๊มน้ำอัตโนมัติ LOWARA 3HM04/PF12 350 วัตต์
13,690 12,990 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1107695
ปั๊มอัตโนมัติ GRUNDFOS SCALA2 550 วัตต์
23,500 19,900 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,000 บาท
ขายแล้ว 22 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1062161
ปั๊มน้ำอัตโนมัติ LUCKY PRO LP-LQ400 400 วัตต์
12,990 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1074451
ปั๊มอัตโนมัติ GRUNDFOS CMB3-46PM1 500 วัตต์
18,900 17,500 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1070392
ปั๊มอัตโนมัติ HITACHI WM-P750XV 750 วัตต์
23,750 22,810 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1177434
ปั๊มอัตโนมัติ WILO FLOW CONTROL CONSTANT PUMP MHIL...
18,500 15,400 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1151814
ปั๊มอัตโนมัติ CARINA CA-800 800 วัตต์
15,490 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1192008
ปั๊มอัตโนมัติ HITACHI TM-P450XX2 450 วัตต์
13,150 12,980 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1183439
ปั๊มอัตโนมัติ GRUNDFOS SCALA1 5-55 780 วัตต์
28,900 25,100 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,000 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1099861
ปั๊มน้ำอัตโนมัติ LOWARA 3HM06/PF12 500 วัตต์
15,290 14,490 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1183463
ปั๊มอัตโนมัติ GRUNDFOS SCALA1 3-35 450 วัตต์
20,900 18,500 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,000 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1076662
ปั๊มอัตโนมัติ KIKAWA KQ-725XAT 800 วัตต์
14,500 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1074347
ปั๊มอัตโนมัติ GRUNDFOS CMB5-37PM1 670 วัตต์
21,500 18,900 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1099862
ปั๊มน้ำอัตโนมัติ LOWARA 5HM06/PF12 750 วัตต์
17,890 16,990 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1099738
ปั๊มน้ำอัตโนมัติ LOWARA 3HM05/PF12 400 วัตต์
14,290 13,490 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1076622
ปั๊มอัตโนมัติ KIKAWA KQ-725AT 400 วัตต์
10,500 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1176754
ปั๊มอัตโนมัติ CARINA CA-250A 250 วัตต์
7,090 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1139340
ปั๊มอัตโนมัติ WILO Himulti 3-25P 800 วัตต์
31,500 25,900 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1151775
ปั๊มอัตโนมัติ CARINA CA-400 400 วัตต์
12,290 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1076024
ปั๊มอัตโนมัติ HITACHI WM-P250XV 250 วัตต์
12,300 11,280 บาท
ขายแล้ว 41 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1176716
ปั๊มอัตโนมัติ CARINA CA-150A 150 วัตต์
5,790 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 277586
ปั๊มอัตโนมัติ LUCKY PRO MQS250A 250 วัตต์
5,990 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1183502
ปั๊มอัตโนมัติ GRUNDFOS SCALA1 3-45 580 วัตต์
22,900 19,900 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,000 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1177384
ปั๊มอัตโนมัติ WILO FLOW CONSTANT WJ-201 370 วัตต์
13,400 10,700 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1006851
ปั๊มน้ำอัตโนมัติ GRUNDFOS CMB3-37PT18L-500W
19,900 17,900 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1076550
ปั๊มอัตโนมัติ HISO 750 วัตต์
7,990 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1088985
ปั๊มอัตโนมัติ STIEBEL 3A-CS 300 วัตต์
11,190 8,190 บาท
ขายแล้ว 38 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1147405
ปั๊มอัตโนมัติ HITACHI WM-P300XX 300 วัตต์
สินค้าหมด
ขายแล้ว 42 รายการ
SKU: 283029
ปั๊มอัตโนมัติ WIZZ WZ-WQS136A 180 วัตต์
สินค้าหมด
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1062008
ปั๊มอัตโนมัติ LUCKY PRO LP-LQ200 200 วัตต์
สินค้าหมด
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1076480
ปั๊มอัตโนมัติ KIKAWA KQ-800(Z) 800 วัตต์
สินค้าหมด
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 263311
ปั๊มอัตโนมัติ LUCKY PRO LP-HMP4/A20 750 วัตต์
สินค้าหมด
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1158414
ปั๊มอัตโนมัติ SUMOTO MINI BOOST 750 วัตต์
สินค้าหมด
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1076663
ปั๊มอัตโนมัติ HISO 350 วัตต์
สินค้าหมด
ขายแล้ว 20 รายการ
SKU: 1158472
ปั๊มอัตโนมัติ SUMOTO MINI BOOST 550 วัตต์
สินค้าหมด
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1158425
ปั๊มอัตโนมัติ SUMOTO ENERGY BOOST 750 วัตต์
สินค้าหมด
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1158340
ปั๊มอัตโนมัติ SUMOTO MICRO BOOST 750 วัตต์
สินค้าหมด
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1158452
ปั๊มอัตโนมัติ SUMOTO MICRO BOOST 550 วัตต์
สินค้าหมด
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1158481
ปั๊มอัตโนมัติ SUMOTO MINI BOOST 1,000 วัตต์
สินค้าหมด
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1088910
ปั้มอัตโนมัติ STIEBEL 7A-CS 750 วัตต์
สินค้าหมด
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1177270
ปั๊มอัตโนมัติ WILO FLOW CONTROL CONSTANT PUMP WJ-2...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1062058
ปั๊มอัตโนมัติ LUCKY PRO LP-LQ800 800 วัตต์
สินค้าหมด
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1076565
ปั๊มอัตโนมัติ KIKAWA KQ-200(Z) 200 วัตต์
สินค้าหมด
ขายแล้ว 27 รายการ
SKU: 1159247
ปั๊มอัตโนมัติ SUMOTO POMPA ENERGY CUBE 750 วัตต์
สินค้าหมด
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1131027
ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ SUMOTO PUMP UP 400 วัต...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1076566
ปั๊มอัตโนมัติ KIKAWA KQ-400(Z) 400 วัตต์
สินค้าหมด
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1158444
ปั๊มอัตโนมัติ SUMOTO MICRO BOOST 370 วัตต์
สินค้าหมด
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 283027
ปั๊มน้ำอัตโนมัติ WIZZ WZ-WQS125A 125 วัตต์
สินค้าหมด
ขายแล้ว 6 รายการ

ปั๊มน้ำอัตโนมัติแบบแรงดันคงที่ (Constant Pressure Water Pumps)

ปั๊มน้ำแรงดันคงที่ หรือที่หลายๆ ท่านเรียกกันว่าปั๊มน้ำถังเหลี่ยม ถือเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความสำคัญกับงานระบบประปาเป็นอย่างมาก เพราะปั๊มน้ำเป็นเครื่องมือที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการส่งน้ำจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง แต่ปั๊มน้ำประเภทนี้จะไม่มีถังแรงดันด้านล่างเหมือนกับปั๊มน้ำแรงดันไม่คงที่ แต่จะใช้แรงดันที่เกิดจากการใช้ถังโลหะขนาดเล็กที่ภายในบรรจุด้วยก๊าซไนโตรเจน หรือที่เรียกว่าแท้งค์ไนโตรเจน (Nitrogen Tank) หรือบางท่านก็เรียกว่าเบลดเดอร์แท้งค์ (Bladder Tank) ซึ่งมีคุณสมบัติทนต่อความร้อนได้สูง และมีแรงดันเสถียรกว่าอากาศธรรมดาแทน ฉะนั้นปริมาณน้ำที่ถูกดูดเข้า และปล่อยออกของปั๊มน้ำประเภทนี้จะคงที่และนิ่ง หากคุณมีการใช้งานเครื่องทำน้ำอุ่น ก็จะได้ระดับความอุ่นที่คงที่ ทำให้อาบน้ำได้อย่างสบาย ไม่ต้องมานั่งกังวลว่าน้ำจะร้อนจัด หรือเย็นจัดนั่นเอง อีกทั้งปั๊มน้ำแรงดันคงที่ยังมีการทำงานตามจังหวะการเปิด-ปิดของอุปกรณ์ใช้น้ำต่างๆ เช่น ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า ก๊อกน้ำอ่างอาบน้ำ หรือก๊อกน้ำยืนอาบ เมื่อมีการเปิดใช้งาน ปั๊มน้ำก็จะทำงาน และเมื่อเลิกใช้งานน้ำแล้วปั๊มน้ำก็จะหยุดทำงาน ฉะนั้นต่อให้เปิดใช้น้ำพร้อมกันหลายจุด ก็จะได้แรงดันน้ำที่คงที่ สม่ำเสมอ และไหลเท่ากันทุกจุด

การพัฒนาของปั๊มน้ำแรงดันคงที่

ปั๊มน้ำแรงดันคงที่ เป็นปั๊มน้ำที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่เคยเกิดขึ้น จึงมีการเลือกใช้วัสดุที่มีน้ำหนักเบา และลดการใช้วัสดุที่ผุกร่อนง่ายอย่างโลหะ จึงมีการบำรุงรักษาน้อยลง เนื่องจากมีการเลือกใช้วัสดุที่ทนทานมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังไม่ต้องเติมแก๊สไนโตรเจนตลอดอายุการใช้งานอีกด้วย ส่วนในเรื่องของระบบการทำงานที่ถูกพัฒนาขึ้นมา ก็จะมีการเพิ่มชุดควบคุมอินเวอร์เตอร์เข้ามาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยปั๊มน้ำแรงดันคงที่ระบบการทำงานแบบอินเวอร์เตอร์ (Invertor) จะมีการเพิ่มระบบควบคุมการทำงานของมอเตอร์ด้วยอินเวอร์เตอร์ ที่สามารถปรับเปลี่ยนรอบหมุนของมอเตอร์ได้ตามลักษณะการใช้งาน ทำให้ควบคุมการจ่ายน้ำได้อย่างแม่นยำ และคงที่มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดเสียงการทำงานของเครื่องเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวน แถมยังส่งผลให้คุณสามารถประหยัดพลังงานและประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นอีกด้วย

ปั๊มน้ำแรงดันคงที่ ปั๊มน้ำอัตโนมัติ ปั๊มน้ำถังเหลี่ยม ปั๊มน้ำแรงดันคงที่ระบบอินเวอร์เตอร์ HomePro

หากคุณกำลังมองหา ปั๊มน้ำแรงดันคงที่ คุณภาพดีในราคาพิเศษ สำหรับนำมาใช้งานภายในที่พักอาศัยของคุณ รวมถึงมองหาปั๊มน้ำแรงดันไม่คงที่ หรือปั๊มน้ำประเภทอื่น ไม่ว่าจะเป็น ปั๊มจุ่ม ปั๊มบาดาล และปั๊มหอยโข่ง ก็สามารถเข้ามาเลือกชมสินค้าได้ที่ HomePro ทุกสาขาทั่วประเทศใกล้บ้านคุณ หรือแวะเข้ามาเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ HomePro Online ศูนย์รวมอุปกรณ์ประปาแบบครบวงจร ให้คุณได้เลือกสรร และมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษและบริการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าโฮมโปรทุกท่าน ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง HomePro Call Center 1284