Investor Relations Store location
   
สินค้าแนะนำ Home Service Home Card Order Tracking    
0
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
My HomePro
Home  > จัดเก็บและทำความสะอาด  > ถังขยะ / ถุงขยะ [พบ 99 ผลลัพธ์ (0.004 วินาที)]
--- เรียงลำดับโดย ---
ช่วงราคา

ถังขยะ / ถุงขยะ

SKU: 285194
ถังขยะ เหลี่ยม ACCO 60L เบจ
790 บาท
SKU: 242076
ถังขยะ เหยียบ กลม RW9086 35L ขาวฝาเทา
759 บาท
SKU: 242077
ถังขยะ เหลี่ยม ฝาเปิดปิด #3377 15L ขาวฝาเทา
229 บาท
SKU: 243392
ถังขยะ เหลี่ยม HH-222P 5.5L ขาว
109 บาท
SKU: 70575
ถังขยะ เหยียบ กลม G-663 10L ขาวฝาเทา
ส่วนลด
3%
299 บาท
289 บาท
SKU: 1016577
ถังขยะ เหลี่ยม #14226 ACCO สีขาว
ส่วนลด
30%
89 บาท
62 บาท
ราคาที่ดีที่สุด 62 บาท
SKU: 191606
ถุงขยะบางดำ 10ใบ 30x40" HC/ACCO
ส่วนลด
17%
38 บาท
32 บาท
ราคาที่ดีที่สุด 32 บาท
SKU: 191611
ถุงขยะบางใส 10ใบ 30x40" HC/ACCO
ส่วนลด
22%
52 บาท
40 บาท
ราคาที่ดีที่สุด 40 บาท
SKU: 1028837
ถังขยะฝาสปริง MICKEY MINNIE สีขาว
ส่วนลด
34%
450 บาท
299 บาท
SKU: 1021524
ถุงขยะย่อยสลายกลิ่นสตอเบอรี่24"x28"(30ใบ)
ส่วนลด
18%
55 บาท
45 บาท
ราคาที่ดีที่สุด 45 บาท
SKU: 1040980
ถังขยะเหยียบ EK9366MT 12L
1,290 บาท
SKU: 1043119
ถังขยะเหยียบSOFT CLOSED EK1437MT-30L
2,290 บาท
SKU: 1043019
PEDAL BIN ROUND CW21-12L
ส่วนลด
5%
590 บาท
559 บาท
SKU: 1043244
PEDAL BIN ROUND CW21-3L
ส่วนลด
8%
390 บาท
359 บาท
SKU: 1060466
ถังขยะเหลี่ยม ANGLE EK9540CG 12L ทอง
ส่วนลด
20%
990 บาท
790 บาท
SKU: 191603
ถุงขยะบางดำ 40ใบ 18x20" HC/ACCO
ส่วนลด
17%
38 บาท
32 บาท
ราคาที่ดีที่สุด 32 บาท
SKU: 242078
ถังขยะ เหลี่ยม ฝาเปิดปิด #3378 9L ขาวฝาเทา
159 บาท
SKU: 243393
ถังขยะ เหลี่ยม HH-224P 11L ขาว
159 บาท
SKU: 1007576
ถังขยะ เหยียบ รี HH2500P 4.5L ขาว
ส่วนลด
20%
259 บาท
206 บาท
ราคาที่ดีที่สุด 206 บาท
SKU: 1004841
ถังขยะ เหยียบ เหลี่ยมรี 2145 15L ขาวฝาเทา
ส่วนลด
20%
290 บาท
233 บาท
ราคาที่ดีที่สุด 233 บาท
SKU: 191474
ถังขยะ เหลี่ยม H.C./ACCO (L) เงิน
250 บาท
SKU: 290772
ถังขยะ เหลี่ยม ฝาสวิง HH228LP 18L ขาวฝาเทา
ส่วนลด
19%
289 บาท
233 บาท
ราคาที่ดีที่สุด 233 บาท
SKU: 1015718
ถังขยะ กลม G2090 9L เบจ
ส่วนลด
18%
109 บาท
89 บาท
SKU: 1023523
ถังขยะ เหยียบ รี HH2510P 12L ขาว
485 บาท
SKU: 191605
ถุงขยะบางดำ 15ใบ 26x34" HC/ACCO
ส่วนลด
17%
38 บาท
32 บาท
ราคาที่ดีที่สุด 32 บาท
SKU: 191607
ถุงขยะบางดำ 5ใบ 36x45" HC/ACCO
ส่วนลด
17%
38 บาท
32 บาท
ราคาที่ดีที่สุด 32 บาท
SKU: 269372
ถังขยะกลม TA013 น้ำตาล
750 บาท
SKU: 1043135
ถังขยะเหยียบ GRACE2 EK1910MT-9L
990 บาท
SKU: 1041191
ถังขยะเหยียบ EK9366MT 20L
1,790 บาท
SKU: 1043146
ถังขยะเหยียบSOFT CLOSED EK1768MP-12L ขาว
1,290 บาท
SKU: 1043163
ถังขยะเหยียบ SHELL2 EK1418MT-6L
890 บาท
SKU: 285190
ถังขยะ เหลี่ยม ACCO 32L เบจ
590 บาท
SKU: 242081
ถังขยะ เหลี่ยม ฝาสวิง HH-208P 9L ขาวฝาเทา
159 บาท
SKU: 111254
ถังขยะ เหยียบ เหลี่ยม PN6001 6.5L ขาวฝาเทา
339 บาท
SKU: 111255
ถังขยะ เหยียบ เหลี่ยม PN6002 18.5L ขาวฝาเทา
559 บาท
SKU: 174191
ถังขยะ รี + โครงเหล็กชุบ E-2824 S ขาวขุ่น
159 บาท
SKU: 262485
ถังขยะ เหลี่ยม ขาเหยียบ + ล้อ 85L MODERN เบจ
990 บาท
SKU: 94672
ถังขยะ เหลี่ยม ฝาเปิดปิด + ล้อ 120L เทา
1,229 บาท
SKU: 1015712
ถังขยะ เหยียบ เหลี่ยม G1830 10L เบจ
ส่วนลด
8%
250 บาท
229 บาท
SKU: 242080
ถังขยะ เหลี่ยม ฝาเปิดปิด 42L เทาฝาน้ำเงิน
529 บาท
SKU: 290771
ถังขยะ เหลี่ยม ฝาสวิง HH226LP 9L ขาวฝาเทา
219 บาท
SKU: 290773
ถังขยะ เหลี่ยม ฝากดสปริง HH224LP 11L ขาวฝาเทา
229 บาท
SKU: 191604
ถุงขยะบางดำ 20ใบ 24x28" HC/ACCO
ส่วนลด
17%
38 บาท
32 บาท
ราคาที่ดีที่สุด 32 บาท
SKU: 191612
ถุงขยะก้นจีบดำ 60ใบ 18x20" HC/ACCO
ส่วนลด
22%
52 บาท
40 บาท
ราคาที่ดีที่สุด 40 บาท
SKU: 1033623
ถังขยะ เหยียบ กลม 542TT 12L สีขาวฝาดำ
ส่วนลด
33%
240 บาท
161 บาท
ราคาที่ดีที่สุด 161 บาท
SKU: 1033631
ถังขยะ เหยียบ กลม 542TT 12L สีเบจ
ส่วนลด
33%
240 บาท
161 บาท
ราคาที่ดีที่สุด 161 บาท
SKU: 1038498
ถังขยะกลม HH-204-1-PK 9L ชมพู
129 บาท
SKU: 290769
ถังขยะเหยียบกลม PN69400031 7L ขาว
219 บาท
SKU: 66313
ถังขยะเหลี่ยมฝาเปิดปิด+ล้อ 240L TAB
1,819 บาท
SKU: 1025638
ถังขยะกลม PVC M ML-HP1201N EKO น้ำตาล
390 บาท
SKU: 1043086
ถังขยะเหยียบ SOFT CLOSED EK1768MT-12
1,290 บาท
SKU: 191610
ถุงขยะบางใส 15ใบ 26x34" HC/ACCO
ส่วนลด
22%
52 บาท
40 บาท
ราคาที่ดีที่สุด 40 บาท
SKU: 279625
ถังขยะ กลม ฝาเปิด 66L ดำ
129 บาท
SKU: 174070
ถังขยะ กลม HH-204P 9L ขาว
129 บาท
SKU: 223591
ถังขยะ กลม RW_9269 45L ใส
729 บาท
SKU: 279464
ถังขยะ เหลี่ยม HH-224P 11L ฟ้าใส
159 บาท
SKU: 269770
ถังขยะ กลม SINC QJ52035D 10L ชมพู
350 บาท
SKU: 269771
ถังขยะ กลม SINC QJ52035D 10L เขียว
350 บาท
SKU: 131945
ถังขยะ เหลี่ยม ฝาสวิง 105L น้ำเงิน/ม่วง
850 บาท
SKU: 1015658
ถังขยะ เหยียบ เหลี่ยม G1840 15L เบจ
ส่วนลด
16%
320 บาท
269 บาท
ราคาที่ดีที่สุด 269 บาท
SKU: 183708
ถังขยะ กลม + ที่เขี่ยบุหรี่ H.C./ACCO เงิน
1,869 บาท
SKU: 227674
ถังขยะ เหยียบ กลม ESPRESSO 12L น้ำตาล
ส่วนลด
27%
590 บาท
431 บาท
ราคาที่ดีที่สุด 431 บาท
SKU: 230184
ถังขยะ เหลี่ยม แคบฝากดสปริง 45L PN ขาว/เทา
579 บาท
SKU: 123093
ถังขยะ กลม H.C./ACCO (L) เงิน
250 บาท
SKU: 1020535
ถังขยะ เหยียบ เหลี่ยม 2142 5L JCJ ขาว
219 บาท
SKU: 111263
ถังขยะ เหลี่ยม ฝาสวิง 666 25L ขาวฝาเทา
309 บาท
SKU: 111261
ถังขยะ เหลี่ยม ฝาสวิง 664 10L ขาวฝาเทา
229 บาท
SKU: 61777
ถังขยะ เหยียบ เหลี่ยม CHIC_328 30L ขาวฝาเทา
529 บาท
SKU: 191617
ถุงขยะหูผูกดำ 30ใบ 24x28" HC/ACCO
ส่วนลด
22%
52 บาท
40 บาท
ราคาที่ดีที่สุด 40 บาท
SKU: 191609
ถุงขยะหนาดำ 8ใบ 36x45" HC/ACCO
ส่วนลด
17%
75 บาท
62 บาท
ราคาที่ดีที่สุด 62 บาท
SKU: 197255
ถุงขยะ ม้วน เขียว 12ใบ 30x40" ACCO
ส่วนลด
18%
55 บาท
45 บาท
ราคาที่ดีที่สุด 45 บาท
SKU: 197256
ถุงขยะ ม้วน เขียว 8ใบ 36x45" ACCO
ส่วนลด
18%
55 บาท
45 บาท
ราคาที่ดีที่สุด 45 บาท
SKU: 1021523
ถุงขยะย่อยสลายกลิ่นสตอเบอรี่18"x20"(60ใบ)
ส่วนลด
18%
55 บาท
45 บาท
ราคาที่ดีที่สุด 45 บาท
SKU: 1042917
ถังขยะเหยียบ CUBE2 EK1437MT-20L
1,790 บาท
SKU: 1043212
ถังขยะเหยียบ GRACE2 EK1910MT-5L
790 บาท
SKU: 1003290
ถังขยะ กลมฝาสวิง MD_10490 60L ขาวฝาเทา
ส่วนลด
15%
459 บาท
389 บาท
SKU: 191608
ถุงขยะหนาดำ 12ใบ 30x40" HC/ACCO
ส่วนลด
17%
75 บาท
62 บาท
ราคาที่ดีที่สุด 62 บาท
SKU: 273732
ถังขยะ เหยียบ กลม 3390A 51L ขาวฝาเทา
645 บาท
SKU: 174069
ถังขยะ กลม HH-202P 4.5L ขาว
89 บาท
SKU: 279462
ถังขยะ เหลี่ยม HH-222P 5.5L เขียวใส
109 บาท
SKU: 250526
ถังขยะ เหลี่ยม ฝาสวิง RW9258 40L ใส
499 บาท
SKU: 1007590
ถังขยะ เหยียบ รี HH2500PBL 4.5L ฟ้า
259 บาท
SKU: 269769
ถังขยะ กลม SINC QJ52035D 10L ฟ้า
350 บาท
SKU: 191476
ถังขยะ เหลี่ยม H.C./ACCO (L) ดำ
250 บาท
SKU: 1015657
ถังขยะ เหยียบ เหลี่ยม G1850 20L เบจ
ส่วนลด
8%
390 บาท
359 บาท
SKU: 277242
ถังขยะ เหลี่ยม PN6044/1 10L ขาว
109 บาท
SKU: 53013
ถังขยะ เหยียบ เหลี่ยม CHIC_329 42L ขาวฝาเทา
629 บาท
SKU: 227673
ถังขยะ เหยียบ กลม ESPRESSO 5L น้ำตาล
ส่วนลด
20%
450 บาท
359 บาท
ราคาที่ดีที่สุด 359 บาท
SKU: 1015707
ถังขยะ เหยียบ เหลี่ยม G2210 30L เบจ
ส่วนลด
6%
490 บาท
459 บาท
SKU: 197261
ถุงขยะ ม้วน เขียว 60ใบ 18x20" ACCO
ส่วนลด
18%
55 บาท
45 บาท
ราคาที่ดีที่สุด 45 บาท
SKU: 191613
ถุงขยะก้นจีบดำ 30ใบ 24x28" HC/ACCO
ส่วนลด
22%
52 บาท
40 บาท
ราคาที่ดีที่สุด 40 บาท
SKU: 191616
ถุงขยะหูผูกดำ 60ใบ 18x20" HC/ACCO
ส่วนลด
22%
52 บาท
40 บาท
ราคาที่ดีที่สุด 40 บาท
SKU: 290770
ถังขยะเหยียบกลม PN69500014 17L ขาว
389 บาท
SKU: 197254
ถุงขยะ ม้วน เขียว 30ใบ 24x28" ACCO
ส่วนลด
18%
55 บาท
45 บาท
ราคาที่ดีที่สุด 45 บาท
SKU: 1043222
PEDAL BIN ROUND CW21- 5L
ส่วนลด
11%
450 บาท
399 บาท
SKU: 1041118
ถังขยะเหยียบ EK9366MT-6L
ส่วนลด
29%
890 บาท
629 บาท
ราคาที่ดีที่สุด 629 บาท
SKU: 1043162
ถังขยะเหยียบ SOFT CLOSED EK1437MP-30Lขาว
2,290 บาท
SKU: 1060636
ถังขยะเหลี่ยม ANGLE EK9540MT 12L เงิน
ส่วนลด
11%
890 บาท
790 บาท
SKU: 1038855
ถังขยะ Sensor สเตนเลส 30L เงิน
ส่วนลด
17%
2,290 บาท
1,890 บาท
ซื้อง่ายเพียงคลิกเดียว

โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ภูมิใจเสนอสินค้าจากแบรนด์ผู้ผลิตชั้นนำกว่า 40,000 รายการ เพียงคุณสมัครสมาชิกกับ Homepro Online รับไปเลยสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมายในการซื้อออนไลน์ โปรแกรมซื้อขายพร้อมระบบคำนวณส่วนลดที่แม่นยำไม่ต้องคิดมากเลยหากกำลังมองหาสินค้าแค่หยิบใส่ตะกร้าเท่านั้น มั่นใจเลยว่าทุกสินค้ามีมาตรฐานเดียวกันกับหน้าร้านแต่ประหยัดเวลารวมทั้งราคาที่ดีที่สุดให้ทุกความสุขในบ้านเป็นจริงได้ที่ Homepro Online

Copyright 2001-2016 Home Product Center Public Company Limited. All rights reserved.