Add to Compare

Add to wishlist

OTTO

SMALL OVEN OTTO TO733 8L | OTTO | TO733

SKU:  260844
0 Reviews

990.00 THB

  • ตั้งเวลาการปรุงอาหารได้ 15 นาที
  • ตั้งเวลาได้ 0-15 นาที
  • เลือกใช้ได้ทั้งฮีตเตอร์บน - ล่างได้
Out of Stock
Check Availability for delivery
Check Availability for Store Pick up

Add to Compare

Add to wishlist


SMALL OVEN OTTO TO733 8L

  • เตาอบไฟฟ้าเอนกประสงค์ ขนาดความจุ 8 ลิตร
  • กำลังไฟฟ้า 650 วัตต์
  • ตั้งเวลาได้สูงสุด 15 นาที พร้อมเสียงเตือนเมื่อหมดเวลาการทำงาน
  • ใช้สำหรับอบ ปิ้ง ย่าง และอุ่นอาหาร
  • ให้ความร้อนด้วยฮีตเตอร์หลอดแก้วไฮโดเจน
  • ปุ่มเลือกใช้ความร้อนบน / ความร้อนล่าง / ความร้อนทั้งบนและล่าง
  • มีฝาครอบฮีเตอร์ป้องกันเศษอาหารติด