Add to Compare

Add to wishlist

JCJ

DUSTBIN SQUARE 2142 5L JCJ WHITE | JCJ | 2142

SKU:  1020535
0 Reviews

219.00 THB

Check Availability for delivery
Check Availability for Store Pick up

Add to Compare

Add to wishlist


DUSTBIN SQUARE 2142 5L JCJ WHITE

  • ผลิตจากพลาสติกเกรด A
  • รูปทรงสวยงามทันสมัย
  • เหมาะสำหรับใช้งานภายในอาคารและในห้องน้ำ
  • ช่วยให้ดูสะอาดเรียบร้อย สวยงาม
  • สำหรับทิ้งเศษขยะที่ต้องการ
  • มองเห็นวัตถุภายในถัง
INDOOR GARBAGE BIN
Height (cm) 27.5
Width (cm) 23
Depth (cm) 29