Add to Compare

Add to wishlist

PANASONIC

ALKALINE BATTERY AA LR6T/4B PANASONIC | PANASONIC | LR6T/4B

SKU:  103781
0 Reviews
92.00 THB

85.00 THB

  • อายุการใช้งานนานกว่าถ่านอัลคาไลน์ทั่วไป 6 เท่า
  • พลังแรงกว่าธรรมดา 5 เท่า
  • 0% Mercury and cadmium added
Check Availability for delivery
Check Availability for Store Pick up

Add to Compare

Add to wishlist


ALKALINE BATTERY AA LR6T/4B PANASONIC

  • เพิ่มพลังไฟให้พลังงานมากขึ้น 30% เมื่อเทียบกับรุ่นเก่า
  • พลังไฟสม่ำเสมอต่อเนื่องยาวนาน
  • ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม
  • เหมาะสำหรับอึปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการพลังงานสูง
  • พัฒนาการทางเทคโนโลยีที่พร้อมสนองตอบการใช้งาน
  • กำลังไฟ 1.5 โวลต์
  • ขนาด AA แพ็คบรรจุจำนวน 4 ก้อน
ALKALINE BATTERY
Brand PANASONIC
Size AA