Add to Compare

Add to wishlist

PANASONIC

ALKALINE BATTERY LR6EG/2BN PANASONIC | PANASONIC | LR6EG/2BN

SKU:  252187
0 Reviews
75.00 THB

70.00 THB

  • อายุการใช้งานนานกว่าถ่านอัลคาไลน์ทั่วไป 6 เท่า
  • พลังแรงกว่าธรรมดา 5 เท่า
  • 0% Mercury and cadmium added
Check Availability for delivery
Check Availability for Store Pick up

Add to Compare

Add to wishlist


ALKALINE BATTERY LR6EG/2BN PANASONIC

  • อายุการใช้งานนานกว่าถ่านอัลคาไลน์ทั่วไป 6 เท่า
  • พลังแรงกว่าธรรมดา 5 เท่า
  • 0% Mercury and cadmium added
  • อายุการเก็บรักษา 3 ปี
  • หุ้มวัสดุอย่างดี ไม่ทำให้สารสีเงินรั่วไหล
  • ไม่มีสารปรอท หรือแคดเมี่ยม ที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้
ALKALINE BATTERY
Brand PANASONIC
Size AA