Add to Compare

Add to wishlist

NATIONAL

BATTERY 6F 22NT/1SL BLACK NATIONAL | NATIONAL | 6F 22NT/1SL

SKU:  121364
0 Reviews

35.00 THB

  • อายุการใช้งานมากกว่าถ่านคาร์บอนทั่วไป
  • 0% Mercury and cadmium added
  • อายุการเก็บรักษา 3 ปี
Check Availability for delivery
Check Availability for Store Pick up

Add to Compare

Add to wishlist


BATTERY 6F 22NT/1SL BLACK NATIONAL

  • อายุการใช้งานมากกว่าถ่านคาร์บอนทั่วไป
  • 0% Mercury and cadmium added
  • อายุการเก็บรักษา 3 ปี
  • ไม่มีสารปรอท หรือแคดเมี่ยม ที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้
BATTERY
Brand NATIONAL
Color BLACK
Size 9V