Add to Compare

Add to wishlist

PANASONIC

BUTTON ALKALINE CR-2016PT/1B PANASONIC | PANASONIC | CR-2016PT/1B

SKU:  1086360
0 Reviews
45.00 THB

38.00 THB

  • ถ่านคุณภาพดี ปลอดภัย ไม่มีสารปรอท
  • อายุการเก็บรักษาหากไม่ใช้งาน 3-5 ปี
  • 0% Mercury and cadmium added
Check Availability for delivery
Check Availability for Store Pick up

Add to Compare

Add to wishlist


BUTTON ALKALINE CR-2016PT/1B PANASONIC

  • ถ่านคุณภาพดี ปลอดภัย ไม่มีสารปรอท
  • อายุการเก็บรักษาหากไม่ใช้งาน 3-5 ปี
  • 0% Mercury and cadmium added
  • เหมาะกับอุปกรณ์ประเภท ของเล่น รีโมตรถยนต์ นาฬิกา
  • อายุการเก็บรักษาหากไม่ใช้งาน 5 ปี
  • ใช้กับอุปกรณ์อีเลคทรอนิคส์ทั่วไป
BUTTON ALKALINE
Brand PANASONIC
Size 3 V
Height (cm) 9
Width (cm) 4.4
Depth (cm) 0.3
Weight (kg) 0.02