Add to Compare

Add to wishlist

ENERGIZER

REMOTE BATTERY A27 ENE | ENERGIZER | A27

SKU:  109129
0 Reviews

75.00 THB

 • ถ่านคุณภาพดี ปลอดภัย ไม่มีสารปรอท
 • อายุการเก็บรักษาหากไม่ใช้งาน 3 ปี
 • 0% Mercury and cadmium added
Check Availability for delivery
Check Availability for Store Pick up

Add to Compare

Add to wishlist


REMOTE BATTERY A27 ENE

 • ถ่านอัลคาไลน์ เอเนอไจเซอร์ มั่นใจได้ด้วยประสิทธิภาพการใช้งาน
 • พลังไฟสม่ำเสมอต่อเนื่องยาวนาน เพิ่มพลังไฟในการใช้งานขึ้นอีก 15%
 • ไม่มีสารปรอทและแคคเมี่ยมควบคุมคุณภาพได้มาตรฐานโลก
 • เหมาะกับอุปกรณ์ขนาดเล็ก เช่น รีโมทขนาดเล็ก
 • ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม
 • อายุการเก็บรักษา 3-5 ปี
 • กำลังไฟ 1.2 โวลต์ ขนาด 12V
 • จำนวน 1 ก้อน/แพ็ค
 • *คำแนะนำและข้อควรระวัง
 • ไม่ควรทำให้แบตเตอรี่ร้อนหรือทิ้งลงกองไฟ
 • ห้ามลอกฉลากหุ้มแบตเตอรี่
 • ไม่ควรให้แบตเตอรี่ถูกน้ำ
 • ควรทิ้งในถังขยะสำหรับขยะมีพิษ
REMOTE BATTERY
Brand ENERGIZER
Size 12V