Add to Compare

Add to wishlist

ERAWAN

TELEPHONE CLIPS 5C-2V ERAWAN | ERAWAN |

SKU:  9058
0 Reviews

22.00 THB

  • มีตะปูคอนกรีตในตัว
  • ยึดติดกับกำแพงแน่นหนา
  • ใช้พลาสติกเกรด A ไม่แตกหักง่าย
Check Availability for delivery
Check Availability for Store Pick up

Add to Compare

Add to wishlist


TELEPHONE CLIPS 5C-2V ERAWAN

  • ใช้พลาสติกชั้นดี และ ตะปูคอนกรีต
  • ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร
  • อายุการใช้งานทนทาน
WIRE CLIPS
Brand ERAWAN
Size 5C-2V