Add to Compare

Add to wishlist

PGE

PLIERS PINCERS PGE | PGE |

SKU:  53615
0 Reviews

26.00 THB

  • สำหรับคีบอุปกรณ์ไฟฟ้าในการทดลองมียางหุ้ม
  • ใช้งานง่าย และสะดวก
  • แข็งแรง ทนทาน
Check Availability for delivery
Check Availability for Store Pick up

Add to Compare

Add to wishlist


PLIERS PINCERS PGE

  • สำหรับคีบอุปกรณ์ไฟฟ้าในการทดลอง
  • มียางหุ้ม
  • ใช้งานง่ายและสะดวก
  • แข็งแรง ทนทาน
PLIERS,PINCERS
Brand PGE