27
%
OFF

Add to Compare

Add to wishlist

STEEL CITY

GROUND RODS 5/8"X6' GR01 STEEL CITY | STEEL CITY | GR01

SKU:  16377
0 Reviews
149.00 THB

109.00 THB

  • แท่งเหล็กชุบหรือหุ้มด้วยทองอย่างดี
  • อายุการใช้งานยาวนาน
  • รับกระแสไฟรั่วได้สูงสด 5 โอห์ม
Check Availability for delivery
Check Availability for Store Pick up

Add to Compare

Add to wishlist


GROUND RODS 5/8"X6' GR01 STEEL CITY

  • กระจายไฟฟ้าลงสู่ดินได้อย่างสะดวก
  • มีความทนทาน
  • ใช้งานง่าย
  • วัสดุมีมาตรฐาน
  • ทนการผุกร่อน
  • ไม่เป็นสนิม