Add to Compare

Add to wishlist

TECHNOCOM

SOLAR SWITCH 1000W TECHNOCOM | TECHNOCOM |

SKU:  135834
0 Reviews
210.00 THB

199.00 THB

  • ทนกระแสไฟฟ้าได้ 5A
  • สะดวกในการใช้งาน ช่วยในการเปิดปิดอุปกรณ์อัตโนมัติ
  • สวิตซ์จะทำงานในช่วงแสงน้อยเหมาะกับการใช้กับไฟที่ต้องติดตอนกลางคืน
Check Availability for delivery
Check Availability for Store Pick up

Add to Compare

Add to wishlist


SOLAR SWITCH 1000W TECHNOCOM

  • เปิด-ปิดไฟฟ้าใช้กับหลอดใส้ ฟลูออเรสเซนท์
  • โดยรับสัญญาณแสงสว่าง
  • ใช้ควบคุมLoad ไม่เกิน1000วัตต์
SOLAR SWITCH
Brand TECHNOCOM
Color WHITE
Size 1000W