Add to Compare

Add to wishlist

LAMPTAN

BALLAST ELECTRONIC 32W LAMPTAN | LAMPTAN | BALLAST TRONIC 32W

SKU:  137301
0 Reviews

169.00 THB

  • วัสดุโพลีคาร์บอเนต ทนทาน ไม่ลามไฟ
  • ประหยัดพลังงานมากว่าบัลลาสต์แกนเหล็กถึง 30%
  • ช่วยให้อายุการใช้งานของหลอดไฟเพิ่มขึ้น 10 - 15 %
Check Availability for delivery
Check Availability for Store Pick up

Add to Compare

Add to wishlist


BALLAST ELECTRONIC 32W LAMPTAN

  • ประหยัดไฟฟ้าได้มากว่า 25-30%
  • เพิ่มความสว่างและยืดอายุหลอดไฟ