Add to Compare

Add to wishlist

TOYO

TRANFORMER TFP-200 GY TOYO | TOYO | TFP-200

SKU:  220275
0 Reviews

945.00 THB

  • หม้อแปลงชนิดเหล็กพันขดลวด แข็งแรงทนทาน
  • มาพร้อมสายความยาว 1 เมตร สะดวกในการใช้งาน
  • ตัวเหล็กภายนอกเคลือบสีป้องกันสนิม
Check Availability for delivery
Check Availability for Store Pick up

Add to Compare

Add to wishlist


TRANFORMER TFP-200 GY TOYO

  • ต่อพ่วงเครื่องใช้ได้มากกว่า1อย่าง
  • การใช้ไฟโดยต้องไม่เกิน100w