Add to Compare

Add to wishlist

SP

LED LAMP ROUND 12V-50W ขาว SP | SP | ขั้วไฟกลม 12V-50W

SKU:  215625
0 Reviews

24.00 THB

  • วัสดุเซรามิค ทนทานต่อการใช้งาน
  • ขั้วเกลียวรับหลอดแบบทองเหลืองผสม ทนทาน แข็งแรง
  • มีสายไฟมาพร้อมกับขั้วหลอด ง่ายต่อการติดตั้ง
Check Availability for delivery
Check Availability for Store Pick up

Add to Compare

Add to wishlist


LED LAMP ROUND 12V-50W ขาว SP

  • ขั้วหลอดไฟกลมพลาสติกมีความทนทานสูง