21
%
OFF

Add to Compare

Add to wishlist

STEEL CITY

BOXES 2"x4" HFS11 3/2 STEEL CITY | STEEL CITY | HFS11

SKU:  16345
0 Reviews
75.00 THB

59.00 THB

  • โลหะหนาพิเศษแข็งแรงทนทาน
  • เจาะรูเพื่อสะดวกในการใช้งาน
  • มีความคงทนต่อการเกิดสนิม
Check Availability for delivery
Check Availability for Store Pick up

Add to Compare

Add to wishlist


BOXES 2"x4" HFS11 3/2 STEEL CITY

  • ใช้ในการต่อหรือพักสายไฟ
CIRCULAR BOX
Brand STEEL CITY
Color BRONZE
Size 2x4"
Material STEEL
EMBED/FLOAT WALL BOX
WATER RESISTANT No Waterproof