Add to Compare

Add to wishlist

DIY SQUARE

PLUG ADAPTER 2P DIY SQUARE | DIY SQUARE |

SKU:  4379
0 Reviews
25.00 THB

23.00 THB

Check Availability for delivery
Check Availability for Store Pick up

Add to Compare

Add to wishlist


PLUG ADAPTER 2P DIY SQUARE

  • เป็นปลั๊กเสียบตัวผู้พร้อมปลั๊กตัวเมีย
  • ทนความร้อน
  • ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป
  • มีความทนทาน
  • ใช้งานง่าย
INSERT PLUG
Brand DIY SQUARE
Material PLASTIC