Add to Compare

Add to wishlist

DIY SQUARE

PLUG ADAPTER 2P SINGLE DIY SQUARE | DIY SQUARE |

SKU:  4387
0 Reviews
10.00 THB

9.00 THB

Check Availability for delivery
Check Availability for Store Pick up

Add to Compare

Add to wishlist


PLUG ADAPTER 2P SINGLE DIY SQUARE

  • เป็นปลั๊กเสียบหัวแบนทนความร้อน
  • ใช้เป็นอะไหล่กรณีปลั๊กไฟเกินชำรุด
  • มีความทนทาน
  • ใช้งานได้อเนกประสงค์
  • ทำจากพลาสติกทนความร้อน
INSERT PLUG
Brand DIY SQUARE
Material PLASTIC