Add to Compare

Add to wishlist

0

SPOOL INSULATOR | 0 | SPOOL INSULATOR

SKU:  44450
0 Reviews

15.00 THB

Buy Online, Save Extra 0.45 THB Today!
  • ลูกกระเบื้องกลมติดตั้งง่าย
  • ทนความร้อนสูง
  • วัสดุเซรามิคเคลือบ
Check Availability for delivery
Check Availability for Store Pick up

Add to Compare

Add to wishlist


SPOOL INSULATOR

  • ลูกกระเบื้องกลมติดตั้งง่าย
  • ทนความร้อนสูง
  • วัสดุเซรามิคเคลือบ
  • อายุการใช้งาน 15-20 ปี