Add to Compare

Add to wishlist

KOENIG

CORNER TRIM PVC#CT-95/2M.DARK GREY | KOENIG | CT-952012

SKU:  221720
0 Reviews
128.00 THB

122.00 THB

  • คิ้วกระเบื้องPVC 2 เมตร สีเทาแก่
  • ใช้ติดตั้งเข้ามุมระหว่างคิ้วกระเบื้อง เพื่อลบคมขอบกระเบื้อง หรือเพื่อเพิ่มความสวยงาม
  • สามารถใช้เล่นลายกับผนังสำหรับตกแต่ง และไม่ทำให้ผนังดูโล่งเกินไป
Check Availability for delivery
Check Availability for Store Pick up

Add to Compare

Add to wishlist


คิ้ว กระเบื้อง PVC#CT-95/2ม.เทาแก่

  • ใช้ติดตั้งเข้ามุมระหว่างคิ้วกระเบื้อง เพื่อลบคมขอบกระเบื้องหรือเพื่อเพิ่มความสวยงาม
  • สามารถใช้เล่นลายกับผนังสำหรับตกแต่งและไม่ทำให้ผนังดูโล่งเกินไป
P.V.C.
Color เทาแก่