Add to Compare

Add to wishlist

KOENIG

CORNERTRIM PVC. CT-60 6MM WHITE 2M | KOENIG | CT-602001

SKU:  221808
0 Reviews

99.00 THB

  • คิ้วPVC 6 มิลลิเมตร 2 เมตร สีขาว
  • ใช้ติดตั้งเข้ามุมระหว่างคิ้วกระเบื้อง เพื่อลบคมขอบกระเบื้องหรือเพื่อเพิ่มความสวยงาม
  • สามารถใช้เล่นลายกับผนังสำหรับตกแต่ง และไม่ทำให้ผนังดูโล่งเกินไป
Out of Stock
Check Availability for delivery
Check Availability for Store Pick up

Add to Compare

Add to wishlist


CORNERTRIM PVC. CT-60 6MM WHITE 2M

  • คิ้วกระเบื้องเนื้อด้าน ขนาด 6 มม. สีขาว ยาว 2 เมตร
  • คิ้วกระเบื้อง P.V.C. มุมนอก
  • เป็นขอบกระเบื้องที่ใช้กับมุมด้านนอกที่จะปูกระเบื้อง ใช้สำหรับกระเบื้องเซรามิค ขนาด 4"x4" หรือ 8"x8" (ความหนา 5-6 MM.)
P.V.C.
Color ขาว