Add to Compare

Add to wishlist

KOENIG

CORNERTRIM PVC. CT-80 8MM MB GREY 2M | KOENIG | CTM-802014

SKU:  221621
0 Reviews

129.00 THB

  • คิ้วกระเบื้องลายหินอ่อน ขนาด 8 มิลลิเมตร สีเทาอ่อน ยาว 2 เมตร
  • ใช้ติดตั้งเข้ามุมระหว่างคิ้วกระเบื้อง เพื่อลบคมขอบกระเบื้อง หรือเพื่อเพิ่มความสวยงาม
  • สามารถใช้เล่นลายกับผนังสำหรับตกแต่ง และไม่ทำให้ผนังดูโล่งเกินไป
Check Availability for delivery
Check Availability for Store Pick up

Add to Compare

Add to wishlist


CORNERTRIM PVC. CT-80 8MM MB GREY 2M

  • คิ้วกระเบื้องลายหินอ่อน ขนาด 8 มม. สีเทาอ่อน ยาว 2 เมตร
  • คิ้วกระเบื้อง P.V.C. มุมนอก เป็นขอบกระเบื้องที่ใช้กับมุมด้านนอกที่จะปูกระเบื้อง
  • ใช้สำหรับกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8"x8" หรือ 12"x12" (ความหนา 8-9 MM.)
P.V.C.
Color LIGHT GRAY