Add to Compare

Add to wishlist

KOENIG

STEP NOSING PVC SN-45 CREAM 2M | KOENIG | SN-452003

SKU:  221675
0 Reviews

175.00 THB

  • ใช้ในการเข้ามุมบันได หรือพื้นที่ที่ต้องการกันลื่น
  • เพิ่มความปลอดภัยในทุกย่างก้าวพร้อมกับความสวยงามในทุกมุมมอง
  • ติดตั้ง ดูแลรักษาง่าย ทนทาน
Check Availability for delivery
Check Availability for Store Pick up

Add to Compare

Add to wishlist


STEP NOSING PVC SN-45 CREAM 2M

  • จมูกบันไดกันลื่น P.V.C. สีครีม
  • ใช้สำหรับติดขอบบันไดหรือขอบพื้นที่ต่างระดับของขอบกระเบื้องเซรามิค หรือ หินขัด หินล้าง เพิ่มความสะดวกในการทำงานและยังสามารถป้องกันการแตกร้าวของขอบกระเบื้องได้เป็นอย่างดี
  • เพิ่มความสะดวกในการทำงานและยังสามารถป้องกันการแตกร้าวของขอบกระเบื้องได้เป็นอย่างดี
  • เหมาะสำหรับใช้งานภายนอก เพราะมีร่องกันลื่นลึก
  • ผลิตจาก พีวีซี ขนาด 45 มิลมิเมตร
  • ขนาดบรรจุ 2 เมตร
P.V.C.
Brand PPS
Color CREAM
SURFACE FINISH MATT