Add to Compare

Add to wishlist

PANSIAM

PANSIAM 1/4" FLAT WASHER | PANSIAM | 8855952002693

SKU:  21812
0 Reviews

76.00 THB

  • ทำมาจากเหล็กชุบขาวกันสนิม
  • เป็นแหวนที่มีลักษณะกลม แบน มีรูตรงกลาง
  • ช่วยกระจายแรง และเพิ่มพื้นที่ในการยึดเกาะ
Check Availability for delivery
Check Availability for Store Pick up

Add to Compare

Add to wishlist


PANSIAM 1/4" FLAT WASHER

  • เหล็กชุบขาวกันสนิม
FLAT WASHER
Brand PANSIAM
Size 1/4"
Material IRON