Add to Compare

Add to wishlist

RUST-OLEUM

RUST-OLEUM 11OZ FROSTED GLASS SPRAY | RUST-OLEUM | 1903-8

SKU:  134064
0 Reviews

289.00 THB

  • เปลี่ยนกระจกใสเป็นกระจกฝ้าในเวลารวดเร็ว
  • ปกป้องทนทาน มาตรฐานระดับโลก
  • สูตรพิเศษ ไม่แห้องกรอบง่าย
Check Availability for delivery
Check Availability for Store Pick up

Add to Compare

Add to wishlist


RUST-OLEUM 11OZ FROSTED GLASS SPRAY

  • ใช้งานง่าย
  • สามารถออกแบบลวดลายได้ตามใจชอบ
  • เปลี่ยนกระจกใสให้เป็นกระจกฝ้าที่สวยงาม
  • ไม่มีสารตะกั่ว
  • ปลอดภัยในการใช้พ่น
SPECIAL COLOR SPRAY
Brand RUST-OLEUM
Size 11Oz
Material LACQUER
Height (cm) 20
Width (cm) 6.5
Depth (cm) 6.5
INFO DES FROSTED GLASS