Add to Compare

Add to wishlist

TP

TP 3/4" BRASS NIPPLE | TP | TP-NI303-020

SKU:  210101
0 Reviews

69.00 THB

  • ผลิตจากทองเหลือง ไม่เป็นสนิม
  • ข้อต่อตรงเกลียวนอก เป็นข้อต่อเพิ่มระยะ
  • นิปเปิ้ลมีขนาด 6 หุน
Check Availability for delivery
Check Availability for Store Pick up

Add to Compare

Add to wishlist


TP 3/4" BRASS NIPPLE

  • ข้อต่อตรงเกลียวนอก
  • นิปเปิ้ลทำมาจากทองเหลือง
  • นิปเปิลมีขนาด 6 หุน
  • สามารถใช้ในงานประปาและงานอุตสาหกรรม
  • ใช้น้ำฉีดล้างเอาสิ่งสกปรกที่เกาะรอบๆออก
  • มีความแข็งแรง ทนทน
  • อายุการใช้งานยาวนาน
Nipple
Brand TP
Size 3/4"
Material BRASS
Height (cm) 3.3
Width (cm) 3.2
Depth (cm) 3
Weight (kg) 1.1