Add to Compare

Add to wishlist

ANA

ANA 1/2" BRASS 3 WAY MMM MINI BALL VALVE | ANA | ANA-MV113-MMM

SKU:  209817
0 Reviews

110.00 THB

  • ผลิตจากทองเหลือง ไม่เป็นสนิม
  • เทคนิคการประกอบ PUT UP LOCKED
  • เปิด-ปิดนุ่มมือ
Check Availability for delivery
Check Availability for Store Pick up

Add to Compare

Add to wishlist


ANA 1/2" BRASS 3 WAY MMM MINI BALL VALVE

  • มีจุกยางปิดกันสนิมที่หัวน็อต
  • เทคนิคการประกอบ PUT UP LOCKED
  • มินิวาล์วทองเหลือง 100%
  • ผลิตจากทองเหลืองไม่เป็นสนิม
  • บรรจุ 1 ชิ้นต่อ 1 แพค
  • ทุกชิ้นงานผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
  • สามารถใช้งานได้ยาวนาน
Mini Ball Valve
Brand ANA
Size 1/2"
Material BRASS
Height (cm) 5.5
Width (cm) 4.8
Depth (cm) 4.5
Weight (kg) 1.63
THREAD TYPE MALE/ MALE/ MALE