Add to Compare

Add to wishlist

GLADE

DEODORIZER 14850 COOLFRESH | GLADE | 14850

SKU:  118887
0 Reviews

39.00 THB

Check Availability for delivery
Check Availability for Store Pick up

Add to Compare

Add to wishlist


DEODORIZER 14850 COOLFRESH

  • ผลิตภัณฑ์เม็ดหอมกระจายกลิ่น
  • ให้ความหอมต่อเนื่องและยาวนาน 3-4 สัปดาห์
  • สำหรับแขวนหรือวางในตู้ ลิ้นชัก ชั้นวาง พื้นที่ต่างๆ และในรถ
  • เม็ดกระจายกลิ่นหอมบรรจุถุงผ้า
DEODORIZER
Brand GLADE
FORM CLOTH BAG
USING CONDITION DEODORIZER
USING DIRECTION GENERAL USE
SCENT COOL FRESH