Add to Compare

Add to wishlist

VETEX

RUBBER GLOVE M VETEX | VETEX |

SKU:  217155
0 Reviews

30.00 THB

  • ผลิตจากยางธรรมชาติ 100%
  • เนื้อยางเหนียว ทนทาน ใช้งานได้นาน
  • สวมใส่กระชับมือ
Check Availability for delivery
Check Availability for Store Pick up

Add to Compare

Add to wishlist


RUBBER GLOVE M VETEX

  • ผลิตจากยางธรรมชาติ 100%
  • เนื้อยางเหนียว ทนทาน ใช้งานได้นาน
  • สวมใส่กระชับมือ
  • ปกป้องมือคุณจากสารเคมี
  • ใช้สวมมือสำหรับงานทำความสะอาดทั่วไป
RUBBER GLOVE
Brand VETEX
Size M
Material RUBBER