Add to Compare

Add to wishlist

BIOFRESH

DEODORIZER 400ML BIOFRESH | BIOFRESH | 4001392

SKU:  253014
0 Reviews

72.00 THB

Check Availability for delivery
Check Availability for Store Pick up

Add to Compare

Add to wishlist


DEODORIZER 400ML BIOFRESH

  • สามารถขจัดกลิ่น อาหาร กลิ่นอับชื้นในห้องน้ำ
  • ตู้เสื้อผ้า ตู้รองเท้า ผ้าม่าน
  • ในรถยนต์ กลิ่นสัตว์เลี้ยง กลิ่นบุหรี่
  • หรือภายในห้อง พร้อมกลิ่นสดชื่น
DAILY CLEANING CHEMICAL
Brand BIOFRESH
Size 400ml
FORM LIQUID
FEATURE DEODORIZER
FOR GENERAL USE