Add to Compare

Add to wishlist

BIONIC

BIOLOGICAL WATER CONTROL 200G BIONIC | BIONIC |

SKU:  121777
0 Reviews

49.00 THB

  • ไบโอนิค 200 กรัม กำจัดกลิ่นเหม็นป้องกันส้วมเต็มช่วยย่อยสลายกากของเสีย และไม่เป็นอันตรายต่อทั้งคนและสัตว์
  • เพราะเป็นจุลินทริย์ธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชนิดผง ขนาด 200 กรัม
  • เพียง เท ไบโอนิค 200 กรัม ลงในโถส้วมและกดน้ำ หรือราดน้ำตาม
Check Availability for delivery
Check Availability for Store Pick up

Add to Compare

Add to wishlist


BIOLOGICAL WATER CONTROL 200G BIONIC

  • ผงจุลินทรีย์ ชนิดพิเศษ ที่ช่วยย่อย
  • กากของเสียในถังส้วม และสารที่
  • ย่อยกากอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยยืดอายุการสูบส้วม
  • ไม่มีสารเคมี รักษาสิ่งแวดล้อม
TOILET CLEANING CHEMICAL
Brand BIONIC
Size 200g
FORM POWDER
FEATURE MICROBE
FOR TOILET