Add to Compare

Add to wishlist

RAID

REFILL ELECTRIC MOSQUITOES RAID | RAID | 62141

SKU:  253081
0 Reviews

74.00 THB

  • ป้องกันคุณจากยุงร้ายพร้อมกลิ่นสนสกัดจากธรรมชาติ และไร้ควันรบกวน
  • สูตรประสิทธิภาพ ปกป้องต่อเนื่องนาน 30 คืน (8ชม./คืน)
  • ตัวเครื่องไฟฟ้าได้ผ่านการทดสอบคุณภาพ ผลิตจากวัสดุที่ไม่หลอมละลาย ทนความร้อนสูงตลอดระยะเวลาการใช้งาน
Out of Stock
Check Availability for delivery
Check Availability for Store Pick up

Add to Compare

Add to wishlist


REFILL ELECTRIC MOSQUITOES RAID

  • ไบกอนไฟฟ้าชนิดน้ำ
  • ช่วยปกป้องคุณและครอบครัวจากยุงร้าย โดยเฉพาะยุงลาย
  • ไร้ควันรบกวน ไล่ยุง คืนละ 8 ชม.
  • เหมาะสำหรับห้องที่มีขนาด 7 - 13 ตารางเมตร
MOSQUITO
Brand RAID
Series P30 PIE
FORM REFILL ELECTRICAL
USING CONDITION MOSQUITO EXPEL