Add to Compare

Add to wishlist

KECH

CORNER RACK STAINLESS 2TIERS KECH LEAF | KECH | KECH-L5

SKU:  195734
0 Reviews

650.00 THB

  • ผลิตจาก Stianless เกรด 304
  • รูปแบบทันสมัย สวยงาม
  • การเชื่อมประกอบแข็งแรง ทนทาน
Check Availability for delivery
Check Availability for Store Pick up

Add to Compare

Add to wishlist


Promotions & Discounts

Special Offers:

Only @ HomePro

CORNER RACK STAINLESS 2TIERS KECH LEAF

  • รูปแบบทันสมัย และผลิตจากพลาสติกคุณภาพดี
  • แข็งแรง ทนทาน
  • สามารถวางได้ทั้งจานและชาม รวมทั้งภาชนะเครื่องครัวอื่นๆ
  • ฝาปิดมีช่องระบายอากาศได้ดี เพื่อลดความอับชื้น
  • มีถาดรองน้ำด้านล่างเพื่อความสะอาดและสะดวกในการใช้งาน