Add to Compare

Add to wishlist

KEY WAY

SHOE TRAY P5-0045-1 23x27x13cm WHITE | KEY WAY | P5-0045-1

SKU:  232677
0 Reviews
85.00 THB

79.00 THB

  • ถาดใส่รองเท้าใสเพื่อการจัดเก็บที่เป็นระเบียบ
  • สามารถวางซ้อนกันได้ 2 ชั้นขึ้นไป
  • สามารถใส่ในตู้รองเท้าได้ ประหยัดพื้นที่
Check Availability for delivery
Check Availability for Store Pick up

Add to Compare

Add to wishlist


SHOE TRAY P5-0045-1 23x27x13cm WHITE

  • รูปแบบทันสมัย
  • ดีไซน์สวย
  • แข็งแรง ทนทาน
  • เพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บรองเท้า
SHOES TRAY
Brand KEY WAY
Color WHITE
Size 23x27x13cm
Material PLASTIC