Add to Compare

Add to wishlist

STACKO

WOODEN SHELF 30X60X18CM STACKO WENGE | STACKO | HPB3060018-VG

SKU:  193729
0 Reviews
179.00 THB

159.00 THB

  • ใช้ไม้ Particle ปิดผิวเมลามีนช่วยป้องกันความชื้น
  • ติดตั้งง่าย สามารถจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระเบียบ
  • เพิ่มที่ในการจัดเก็บ โดยสามารถเลือกขนาดให้เหมาะสมกับพื้นที่ได้ เป็นการใช้พื้นที่จัดเก็บให้เกิดประโยชน์สูงสุด
Check Availability for delivery
Check Availability for Store Pick up

Add to Compare

Add to wishlist


Promotions & Discounts

Special Offers:

Only @ HomePro

WOODEN SHELF 30X60X18CM STACKO WENGE

  • แผ่นชั้นเอนกประสงค์
  • ใช้ไม้ Particle ปิดผิว เมลามีน ช่วยป้อง
  • แข็งแรง ทนทาน ติดตั้งง่าย
WALL SHELF
Brand STACKO
Color WENGE
Material PB
SHELF STYLE STRAIGHT PATTERN