Add to Compare

Add to wishlist

KITCHEN NEAT

ZIPPER BAG KITCHEN NEAT CARTOON (12) | KITCHEN NEAT | KITCHEN NEAT-6219

SKU:  1013862
0 Reviews

49.00 THB

  • ใช้สำหรับบรรจุอาหาร และสิ่งของทั่วไป
  • ผลิตจาก LDPE เกรด A 100%
  • ถุงซิป 2 ชั้น ป้องกันการรั่วไหลของอาหารได้ดียิ่งขึ้น
Check Availability for delivery
Check Availability for Store Pick up

Add to Compare

Add to wishlist


ZIPPER BAG KITCHEN NEAT CARTOON (12)

  • ใช้สำหรับบรรจุอาหาร และสิ่งของทั่วไป
  • ผลิตจาก LDPE เกรด A 100%
  • ถุงซิป 2 ชั้น ป้องกันการรั่วไหลของอาหารได้ดียิ่งขึ้น
  • ปลอดสาร BPA ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง
  • เนื้อถุงเหนียว สามารถเข้าช่องFreezer ได้
  • ปลอดภัยใช้กับอาหาร ที่อุณหภูมิ -20 - 60 องศาเซลเซียส
  • เพิ่มความน่ารัก ด้วยลายการ์ตูนลิขสิทธิ์
Zipper Bag
Material LDPE
Height (cm) 7.5
Width (cm) 19
Depth (cm) 4.5