Add to Compare

Add to wishlist

PENGUIN

SPOON ICE CREAM STAINLESS PENGUIN WING | PENGUIN | 45504050015

SKU:  1012598
0 Reviews

35.00 THB

Check Availability for delivery
Check Availability for Store Pick up

Add to Compare

Add to wishlist


SPOON ICE CREAM STAINLESS PENGUIN WING

  • ผลิตจากสแตนเลสสตีลคุณภาพทนทาน
  • แม่บ้านผู้รักครัวที่ฉลาดเลือกและคำนึงถึงการใช้งานจริง
  • ความคุ้มค่า ปลอดภัย ต่อการใช้งาน
  • ทนการกัดกร่อนได้ดี นอกจากนี้ยังป้องกันการซึมซับ
  • การเก็บรักษาที่ง่ายและคงทนยาวนาน
Spoon
Height (cm) 13
Width (cm) 2.2
Depth (cm) 13
Weight (kg) 0.18