29
%
OFF

Add to Compare

Add to wishlist

JCJ

MICROWARE COVER24.5cm JCJ 2508 | JCJ | 2508 ใส

SKU:  44921
0 Reviews
55.00 THB

39.00 THB

Check Availability for delivery
Check Availability for Store Pick up

Add to Compare

Add to wishlist


MICROWARE COVER24.5cm JCJ 2508

  • มีฝาปิดแน่นสนิท เพื่อไม่ให้อาหารหกเลอะเทอะ
  • ป้องกันกลิ่นรบกวน
  • ป้องกัน มด แมลง ฝุ่นต่างๆ
  • ตัวกล่องทำจากพลาสติกคุณภาพดี
  • ไม่เป็นอันตรายต่ออาหาร
  • รับอุณหภูมิได้ที่ -20 องศา ถึง 120 องศา