Add to Compare

Add to wishlist

LUCKY FLAME

GAS ACC LUCKY FLAME GSP-001 | LUCKY FLAME | GSP-001

SKU:  66878
0 Reviews

58.00 THB

  • ใช้งานได้ติดต่อกันนานถึง 1.5-2 ชั่วโมง
  • ให้เปลวไฟที่สมบูรณ์จึงมีความร้อนสูง
  • สะดวกในการใช้งานและพกพา
Check Availability for delivery
Check Availability for Store Pick up

Add to Compare

Add to wishlist


GAS ACC LUCKY FLAME GSP-001

  • มีระบบป้องกันแก๊สระเบิด
  • มีค่าบิวเทนสูง
  • อากาศเย็นจัดก็สามารถใช้ได้
  • ใช้งานได้ติดต่อกันนานถึง 2 ชม
  • ตัวกระป๋องแข็งแรง ทนทาน
  • ปริมาณบรรจุ 230 g.
  • สินค้าได้รับมาตรฐาน
PORTABLE GAS
Brand LUCKY FLAME
Material COLOURBOND STEEL