Add to Compare

Add to wishlist

HAFELE

RACK DRAWER FRONT FIXING HAFELE 485.45.21000 | HAFELE | 485.45.21000

SKU:  63931
0 Reviews

5,457.00 THB

Out of Stock
Check Availability for delivery
Check Availability for Store Pick up

Add to Compare

Add to wishlist


RACK DRAWER FRONT FIXING HAFELE 485.45.21000

อุปกรณ์เสริมภายในตู้ HAFELE ผลิตจากเหล็กเคลือบสีโครมเงา แข็งแรงทนทาน ผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานเยอรมัน

          คุณสมบัติ

  • ผลิตจากเหล็กเคลือบสีโครมเงา แข็งแรงทนทาน
  • ผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานเยอรมัน

    ข้อแนะนำ/คำเตือน

  • ปฏิบัติตามวิธีการติดตั้ง และใช้งานตามที่ระบุไว้บนฉลาก
  • ห้ามนำสินค้าวางไว้ หรือใช้งานในที่มีสารเคมี หรือความชื้นสูง
  • ทดสอบความแข็งแรงของการติดตั้งก่อนการใช้งาน
  • ห้ามนั่ง ยืน หรือห้อยโหนบนตัวสินค้า และห้ามวางสิ่งของที่มีน้ำหนักมากกว่าที่กำหนดไว้
  • การต่อเติม หรือดัดแปลงสินค้าจะทำให้คุณสมบัติของสินค้าลดลง
  • ระวังไม่ให้สัมผัสของแข็ง แหลม คม หากสีกะเทาะออกจะเกิดสนิมได้
RACK
Brand HAFELE
Color CHROMIUM
Size 47Centimeter
Material COLOURBOND STEEL
TYPE Drawerfrontfixing