Add to Compare

Add to wishlist

SANTORY

FLUORESCENT BLACKLIGHT10WBLB WH SANTORY | SANTORY | 10W

SKU:  61536
0 Reviews

128.00 THB

  • แสงของหลอดขนาด 10 วัตต์ สีขาวข้ม กระจายเป็นวงกว้าง เพียงพอต่อการใช้งานสำหรับดึงดูดแมลง
  • ความสว่าง 3500 ลูเมน สามารถใช้งานในพื้นที่โล่งได้มากว่า 300 ตารางเมตร
  • อายุการใช้งานเฉลี่ย 4,000 - 5,000 ชั่วโมง
Check Availability for delivery
Check Availability for Store Pick up

Add to Compare

Add to wishlist


FLUORESCENT BLACKLIGHT10WBLB WH SANTORY

  • ใช้กับโคมดักแมลงหรือรางนีออน
  • ใช้เป็นหลอดล่อแมลง
FLUORESCENT BLACKLIGHT
Brand SANTORY
Color WHITE
Size 10W