Add to Compare

Add to wishlist

BOSCH

BOSCH 2608602192 5" DIAMOND BLADE | BOSCH | 2900002839364

SKU:  283936
0 Reviews

485.00 THB

Check Availability for delivery
Check Availability for Store Pick up

Add to Compare

Add to wishlist


BOSCH 2608602192 5" DIAMOND BLADE

  • 1. ใบเพชรอเนกประสงค์สำหรับวัสดุทุกชนิดในงานก่อสร้าง
  • 2. สูตรสำเร็จแห่งการผสานอายุการใช้งานที่ยาวนาน
  • 3. มาตราฐานสำหรับงานช่างมืออาชีพ
DIAMOND BLADE
Brand BOSCH
Series ECO Universal
Size 5"
Height (cm) 12.5
Width (cm) 12.5
Depth (cm) 0.3