Add to Compare

Add to wishlist

HAFELE

HAFELE 123.32.51084 AB HANDLE | HAFELE | 481.21.230

SKU:  95068
0 Reviews

59.00 THB

Check Availability for delivery
Check Availability for Store Pick up

Add to Compare

Add to wishlist


HAFELE 123.32.51084 AB HANDLE

  • ผลิตจากวัสดุอย่างดี
  • เป็นซิ้งค์ แข็งแรง ทนทาน ใช้งานง่าย
  • การติดตั้งสะดวก
  • รวดเร็วปลอดภัย
  • รูปทรงมือจับลักษณะเป็นรูปห่วงวงกลม