Add to Compare

Add to wishlist

HAFELE

HAFELE 135.48.00184 SV KNOB | HAFELE | 481.22.072

SKU:  154744
0 Reviews

52.00 THB

Check Availability for delivery
Check Availability for Store Pick up

Add to Compare

Add to wishlist


HAFELE 135.48.00184 SV KNOB

  • เป็นซิ้งค์ แข็งแรง ทนทาน ใช้งานง่าย
  • การติดตั้งสะดวก
  • รวดเร็วปลอดภัย